ประเพณีสรงน้ำ

ประเพณีสรงน้ำ พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

 • ตุลาคม 11, 2019

ประเพณีสรงน้ำ พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ประเพณีสรงน้ำ พระธาตุหริภุญชัย

ช่วงเวลา
จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ) ชาวบ้านเรียกว่า ประเพณีแปดเป็ง

ความสำคัญ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจัดขึ้นทุกปี เพราะถือว่าพระธาตุหริภุญชัยเป็น พระธาตุเจดีย์ ที่สำคัญหนึ่งในแปดพระธาตุเจดีย์ของประเทศไทย น้ำที่นำมาสรงองค์พระธาตุนั้นเป็นน้ำสรงพระราชทาน น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำสรงของประชาชน

ประเพณีสรงน้ำ

วัตถุประสงค์ของประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย มีดังนี้

 1. เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวพุทธทั่วไป
 2. เพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง บาคาร่า เพราะชาวลำพูนถือว่า เจดีย์พระธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมือง เมื่อสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยจึงได้ทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย

พิธีกรรม
ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ จะมีพิธีฝังเสาสำหรับผูกเชือกดึงหม้อน้ำสรง ชาวบ้านเรียกว่า เสาก๊างน้ำ ในวันนี้ฝนมักจะตก ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า หลังจากฝังเสาก๊างน้ำแล้ว เทวดาจะต้องสรงน้ำพระธาตุก่อนใคร เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว เสาก๊างน้ำจะถอดเก็บรักษาไว้
ตอนบ่ายวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ราว ๑๓.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาประชาชน ร่วมขบวนแห่นำน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องสักการะบูชาและน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร แล้วทำพิธีถวายสักการะ โดยคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ มีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นประธานนำสวดถวายอดิเรก หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จะทำพิธีสรงน้ำพระธาตุโดยสรงน้ำพระราชทานก่อน ต่อจากนั้นประชาชนจึงเข้าสรงน้ำ เมื่อน้ำสรงเมื่อเต็มหม้อแล้ว ประชาชนจะช่วยกันดึงเชือกให้หม้อน้ำสรงเลื่อนขึ้นไปยังองค์พระธาตุ ซึ่งบนองค์พระธาตุ มีชายแต่งตัวชุดขาวคล้ายพราหมณ์ประมาณ ๕-๖ คน คอยรับน้ำสรง เพื่อนำไปสรงรอบๆองค์พระธาตุ ประชาชนจะสรงน้ำกันอย่างไม่ขาดสายจนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เป็นอันเสร็จพิธี

ประเพณีสรงน้ำ

สาระ
ประเพณีนี้แสดงถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชน ด้วยการแสดงคารวะต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวและชุมชน มาร่วมสักการะบูชาองค์พระธาตุร่วมกัน พร้อมกับแสดงความยินดีปรีดา ด้วยการแสดงตีกลองหลวง ฟ้อนพื้นเมือง แห่ครัวทานเพื่อนมัสการและสักการะพระบรมธาตุ…

ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ

 • ตุลาคม 10, 2019

ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ

ประเพณีรับบัว

งานพนักงานขนบธรรมเนียมรับคุณบัวเป็นจารีตของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ชาวไทย English ลาวมอญตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจารีตรับคุณบัว หรือหัวเรื่อง: การโยนคุณดอกบัวลงในห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือเป็นการสักหัวเรื่อง: การหลวงพ่อโตที่เคารพนับถือของของคุณคนประเทศไทยและก็ชาวมอญจ้ะซึ่งจัด ขึ้นทุกปีในวันขึ้น 14 เย็นเดือน 11 ตำนานเล่าตามว่าได้หลวงพ่อโตลอยตามคุณน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาหยุดที่ปากคลองสำโรงบาคาร่าซึ่งเป็นการสำคัญแสดงเ จอนนาแน่นอนว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับประชาชนมากมาย แต่ก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้คนมากมายเช่นกัน ชาวบางพลีหลังจากนั้นมา

แล้วก็ในอดีตอำเภอบางพลีเป็นแหล่งที่มีดอกบัวหลวงมากรวมทั้งมีมากมายในช่วงฤดูฝนโดยการให้เงินบำเพ็ญกุศลในเทศกาลวันออกพรรษา ปีที่จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตเลียนแบบลงเรือสำราญไปตามคลองสำโรงเพื่อประชาชนได้ร่วมกันบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์พระบิดา สามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตตั้งอยู่แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบผลสำเร็จดังหวังจ้ะ

การแข่งขันว่าวประเพณี

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูล

 • ตุลาคม 2, 2019

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูล

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูล

ช่วงเวลา ต้นสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ความสำคัญ
การแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เริ่มมีวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ โดยคณะครู-อาจาย์โรงเรียนสตูลวิทยา และชาวบ้านตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ริเริ่มจัดการแข่งขัน เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ลงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ลมว่าวกำลังพัดย่านท้องที่สนามบิน และในจังหวัดภาคใต้ เหมาะแก่การเล่นว่าว ซึ่งเป็น การละเล่นพื้นเมือง ที่ลงทุนน้อย เล่นง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆ ขึ้นมา ประกอบคนชาวไทยเป็นนักประดิษฐ์ ช่างคิด ช่างทำ เห็นควายอยู่ในนาที่กำลังเก็บเกี่ยวจึงได้จำลองหน้าตาของควายลงในตัวว่าว ขณะที่ว่าวลอยกลางอากาศส่วนหางจะอยู่บน ส่วนหัว เขา จมูก หู อยู่ส่วนล่าง ว่าวมีเสียงดัง อยู่ไม่นิ่ง ส่ายไปมาเหมือนนิสัยบ้าบิ่นของควาย ชาวบ้านจึงเรียกว่าวควาย เป็นสัญลักษณ์ของการเล่นว่าวในจังหวัดสตูล เป็นที่นิยมของประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พิธีกรรม
อดีตว่าวเป็นเครื่องมือวัด ลม เป็นอุปกรณ์เสี่ยงทายถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นนิทาน หรือตำนานของไทย เช่น เรื่องแก้วหน้าม้า ว่าวสมัยก่อน พระมหากษัตริย์ให้ความสนใจมากหากว่าวตกลงบ้านใคร เจ้าของบ้านจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน ชาวจีนใช้ว่าวทำสงคราม ชาวฝรั่ง เช่น เบ็ญจามิน แพรงกิน ใช้ว่าวทดลองทางวิทยาศาสตร์
ว่าวจุฬา – ปักเป้า เป็นว่าวที่พระราชาทรงโปรด จัดให้มีการแข่งขันท้องสนามหลวง ว่าวจุฬา แต่ละตัวที่จัดทำขึ้นต้องมีพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น การค้นหาไม้ไผ่ที่แก่จัด อยู่กลางกอไผ่ มีอายุที่กำหนดไว้ เมื่อตัดไม้ไผ่แล้วต้องไปแช่น้ำระยะหนึ่ง จึงจะมาตกแต่ง มีการรมควันเพื่อให้ไม้ไผ่ทนทาน ไม่มีมอด แมลงมาชอนไช การตกแต่งโครงว่าว การผูกเชือก การติดกระดาษ ล้วนแต่ใช้ภูมิปัญญาไทย บางครั้งต้องมีการเซ่นไหว้ เพื่อให้มีชัยชนะ

สาระ

 1.  เป็นการตอบแทนบุญคุณของควายที่ช่วยเหลือชาวนา ทำนา จึงเทอดทูนผู้มีพระคุณ
 2. เป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในการทำว่าว ซึ่งนับวันจะหายากยิ่งขึ้น
 3.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างรัฐต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซียที่มีชายแดนติดต่อกับจังหวัดสตูล
 4. เป็นศูนย์รวมของว่าวภาคใต้
 5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เยาวชนให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทย มรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

การทำบุญตักบาตร

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

 • ตุลาคม 1, 2019

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

ความสำคัญ
เพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ ที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท และเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญในพุทธศาสนา

พิธีกรรม
๑. จัดเตรียมขบวนรถทรงหรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อชักหรือหามนำหน้าพระสงฆ์ในการรับบาตร หรือจะให้อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เชิญพระพุทธรูปก็ได้
๒. พระพุทธรูปที่จะเชิญนิยมพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ถ้าไม่มีอาจใช้ปางอื่น ๆ แต่ให้เป็นพระพุทธรูปยืน
๓. พุทธศาสนิกชนเตรียมภัตตาหารใส่บาตร โดยเฉพาะข้าวต้มลูกโยนที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
๔. มีการแสดงพระธรรมเทศนา

สาระ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ เป็นที่ชื่นชมยินดีโดยทั่วไป เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก พุทธบริษัททั้งหลายมีความชื่นชมยินดีจึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาจากเทวโลกของพระพุทธองค์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

เทศกาลถวายโคมแสนดวง

เทศกาลถวายโคมแสนดวง เมืองลำพูน ประจำปี 2562

 • กันยายน 30, 2019

เทศกาลถวายโคมแสนดวง เมืองลำพูน ประจำปี 2562

เทศกาลถวายโคมแสนดวง เมืองลำพูน ประจำปี 2562

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

เชิญร่วมงานถวาย โคมแสนดวง ที่เมืองลำพูน  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมถวายโคมเพื่อบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภญชัย บาคาร่า และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน โดยโคมหลากสี จำนวนกว่า 150,000 โคม พร้อมทั้งเขียนชื่อและข้อความขอพรลงบนโคม และร่วมงานต่าง ๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 054 222 214-5 หรือเฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา travel.kapook.com…

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

 • กันยายน 29, 2019

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ จังหวัดชัยนาท

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลา
วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี ณ หมู่บ้านหนองพังนาค ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ชาวบ้านจะทำ พิธีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธจนเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญ
ตามประวัติสมัยพุทธกาล เชื่อว่านางสุชาดา ได้นำข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธถวายพระพุทธเจ้า บาคาร่า ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ดังนั้นชาวพุทธจึงถือว่าข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธเป็นอาหารทิพย์ และได้ทำถวายแด่พระสงฆ์ในฤดูก่อนเดือนสิบสอง

พิธีกรรม
เนื่องจากวัสดุที่สำคัญในการทำข้าวทิพย์ คือน้ำข้าวจากต้นข้าวที่กำลังเป็นน้ำนม ใน ประเทศไทยเชื่อกันว่ามีหลายจังหวัดที่ทำสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานถึงปัจจุบัน แต่สำหรับจังหวัดชัยนาทมีทำกันตลอดที่ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทำกันแทบทุกหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันทำกันตลอดมาทุกปีจนถือเป็นประเพณีที่หมู่บ้านหนองพังนาค

สาระ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

เที่ยว-กิน

เที่ยว-กิน ยามเย็นที่เยาวราช

 • กันยายน 28, 2019

เที่ยว-กิน ยามเย็นที่เยาวราช

เที่ยว-กิน ยามเย็นที่เยาวราช ชมตลาดดอกไม้ที่ปากคลองตลาด ขมอนุสรณ์สถานที่สำคัญ

ตะลุยท่องที่ยว ชม ตลาด 2 เชื้อชาติ “เยาวราช – ปากคลองตลาด” กินเมนู อาหารเลิศรส เดินเพลินๆ ในทุ่งร้านขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของกรุงเทพ พร้อมชมสถานที่สำคัญในหนึ่งวัน

เที่ยวหนึ่งวัน ชม ชิม ช้อป กันเพลินๆ ตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำ บาคาร่า  ละลานตาไปกับร้านอาหารไทย-จีน บนถนนย่านเยาวราช “ไชน่าทาวน์แห่งเมืองไทย” สัมผัสวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีน ชิมเมนูอร่อยมากมาย เดินชมความสวยงามของสีสันดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ “ปากคลองตลาด” ตลาดดอกไม้ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร แล้วไปชมอนุสรณ์สถานที่สำคัญภายในเกาะรัตนโกสินทร์ เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวสไตล์ One Day Trip หนึ่งวันกินของอร่อย ชมสีสันของดอกไม้ ชมความสวยงามสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

วันเพ็ญเดือน

วันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

 • กันยายน 26, 2019

วันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

วันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

ช่วงเวลา วันเพ็ญเดือน 12

ความสำคัญ
ทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย มีการ ทอดผ้าป่า ในเวลากลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน การทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวประแสร์ เป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำ บาคาร่า อันได้แก่ แม่น้ำประแสร์ ประชาชนมีอาชีพประมง ชาวประแสร์นับถือศาสนาพุทธมาแต่บรรพบุรุษ เมื่อมีเงินทองก็คิดที่จะทำบุญ แต่ชาวประแสร์ในอดีตนั้นจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าผู้ใดทำบุญบ้าน ทำบุญแต่งงาน หรือทำบุญอะไรก็ตามจะต้องทอดผ้าป่าด้วย.

ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำสันนิษฐานว่าสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี โดยประชาชนจะนำพุ่มผ้าป่าไปปักไว้กลางแม่น้ำประแสร์ โดยพุ่มผ้าป่าจะใช้กิ่งไม้จากต้นฝาดหรือต้นโปรง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนโดยทั่วไป ประดับตกแต่งพุ่มผ้าป่าให้สวยงาม จากนั้นไปนิมนต์พระสงฆ์มาชักผ้าป่าตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือไปยังพุ่มผ้าป่ากลางลำน้ำประแสร์ ประชาชนที่ร่วมประกอบพิธีจะพายเรือหรือแจวเรือของตนเข้าร่วมพิธีกลางลำน้ำนั้น หลังจากประกอบพิธีกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำแล้ว ประชาชนจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง โดยการจัดการละเล่นอันได้แก่ การแข่งเรือพาย แข่งพายกะโล่ แข่งพายเรือข้ามลำไม้ไผ่ แข่งชกมวยทะเล
การทอดผ้าป่ากลางน้ำได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจะมีขบวนเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนนับร้อยลำมาแห่พุ่มผ้าป่า ภายในเรือจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงตลอดเวลา และตามหน้าบ้านของชาวบ้านปากน้ำประแสร์จะนำพุ่มผ้าป่ามาปักไว้หน้าบ้านของตนบ้านละ 1 พุ่มตามความศรัทธา ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดตะเคียนงามมาชักพุ่มผ้าป่า.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา www.blogger.com…

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

 • กันยายน 26, 2019

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืนซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อในระหว่างประเพณี ถือศีลกินผักในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)

พิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป บาคาร่า โดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วหองไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป

วันที่ 30 กันยายน 2562

 • อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 01 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 02 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
 • อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 03 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
 • อ๊ามเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
 • อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 04 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
 • อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
 • อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 05 ตุลาคม 2562

 • ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) ****
 • ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
 • อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 07 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
 • อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • กันยายน 25, 2019

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี ติดกับแนว ชายฝั่งทะเล ด้านตะวันตกของอ่าวไทย จึงทำให้ป่าเขามีสภาพสวยงามแปลกตา บางส่วนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน วิวทิวทัศน์สวยงาม

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ถ้ำพระยานคร ถ้ำขนาดใหญ่ บาคาร่า ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเป็นเชิงชั้นเหมือนม่าน บางส่วนก็หยดย้อยลงมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประภาสเยือนที่นี่ วันที่ 20 มิถุนายน 2433 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยพืชน้ำและบัวสวยงาม มีทางเดินไม้ให้ได้เดินเที่ยวชม

ที่ตั้ง : อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา travel.kapook.com…