ประเพณีฮีตสิบสอง

ประเพณีฮีตสิบสอง งานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2562

 • พฤศจิกายน 24, 2019

ประเพณีฮีตสิบสอง งานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2562

ประเพณีฮีตสิบสอง

วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562

ณ หน้าศาลากลาง จังหวัด อำนาจเจริญ

ภายในงานพบการออกร้านของส่วนราชการ และห้างร้านเอกชน เลือกซื้อสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว และสินค้าจากโรงงานราคาถูกมากมาย ชิงโชคกับร้านพฤษากาชาดสนุกสนามกับมหรสพและสวนสนุก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีไทยการเบิกน่านน้ำ

ประเพณีไทยการเบิกน่านน้ำ จังหวัดมุกดาหาร

 • พฤศจิกายน 23, 2019

ประเพณีไทยการเบิกน่านน้ำ จังหวัดมุกดาหาร

ประเพณีไทยการเบิกน่านน้ำ

ช่วงเวลา กระทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในเทศกาลออกพรรษา ก่อนจะมีการแข่งขันเรือพาย

ความสำคัญ
เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงมีประเพณีการแข่งขันเรือพายขึ้น ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า งานออกพรรษา ประเพณีการแข่งเรือถือว่าเป็นการบูชาพญานาค ๗ ตระกูล และเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างชาวมุกดาหารกับชาวสวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธีกรรม
ก่อนจะมีการแข่งขันเรือ จะต้องทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง และศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง โดยจะมีขบวนแห่จากชาวคุ้มวัดต่าง ๆ เพื่ออัญเชิญเจ้าฟ้ามุงเมืองลงเรือลำแรก (ชื่อเรือมุกดาสวรรค์) โดยเจ้าฟ้ามุงเมืองในร่างของจ้ำหรือคนทรงจะประทับนั่งที่หัวเรือ เพื่อเป็นการเบิกน่านน้ำ ให้การแข่งขันเรือพายในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดี เป็นสิริมงคล เกิดความสนุกสนานแก่ปวงชนปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ต่อจากเรือมุกดาสวรรค์จะเป็นขบวนเรือประเพณี ประกอบด้วยฝีพายที่เป็นหญิง แต่งกายสีสันตามแบบพื้นเมือง หัวเรือ ๒ คน และท้ายเรือ ๓ คน จะเป็นชาย หลังจากล่องเรือแข่งกันแล้วจะเริ่มพายทวนน้ำจากหน้าวัดศรีบุญเรืองไปสิ้นสุดที่หน้าวัดศรีมงคลใต้ ระหว่างทางจะหยุดรับเครื่องสักการะจากชาวบ้าน มีเหล้า ดอกไม้ ธูป เทียน และดอกดาวเรือง ส่วนเรือประเพณีที่ตามหลังจะมีสาวงาม ๑ คน ฟ้อนหางนกยูงอย่างสวยงามที่หัวเรือ พร้อมกับฝีพายจะร้องเล่น เซิ้งและผญาอย่างสนุกสนาน

สาระ
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างพี่น้องสองฝั่งโขงไทย-ลาว แสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดมุกดาหารและชาวสวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ้างอิงจาก prapayneethai.com…

งาน

งาน SIAM TRAIL 2019 กาญจนบุรี

 • พฤศจิกายน 22, 2019

งาน SIAM TRAIL 2019 กาญจนบุรี

งาน SIAM TRAIL 2019

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งแรกของการวิ่ง เทรล บนเส้นทาง ประวัติศาสตร์
– วันที่ 13 – 14 ธันวาคม ชมงานแสดงแสงสีเสียง ประวัติสงครามสงคราม 9 ทัพ
– วันที่ 15 ธันวาคม รวมพลังวิ่งเพื่อแผ่นดิน…

ประเพณีไทยการทำบุญโคนไม้

ประเพณีไทยการทำบุญโคนไม้ จังหวัด.ตราด

 • พฤศจิกายน 19, 2019

ประเพณีไทยการทำบุญโคนไม้ จังหวัด.ตราด

ประเพณีไทยการทำบุญโคนไม้

ระยะเวลา ช่วงเดือนเมษายน และหลังจากวันเพ็ญเดือนสิบสอง

สาระสำคัญ
การทำบุญโคนไม้ เป็นประเพณีไทยพื้นบ้านอย่างหนึ่งของจังหวัดตราดที่ทำเป็นประจำทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านในชุมชน การทำบุญโคนไม้และการทำบุญตามสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน นอกจากจะให้ผลในการดำเนินชีวิตโดยตรงแก่ผู้ใหญ่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานของตนรู้จักรักป่า แผ่นดิน และพื้นน้ำ ไม่คิดทำลายธรรมชาติ ที่ตนต้องพึ่งพาอาศัย ในขณะเดียวกันยังสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณสืบทอดให้แก่ลูกหลานในหมู่บ้าน ให้รู้จักการทำบุญให้ทาน มีความเมตตาเอื้อเฟื้อ รู้จักรักผู้อื่น อันเป็นคุณธรรมหลักของการอยู่ร่วมกัน

พิธีกรรม
ชาวบ้านจะนัดหมายกันหลังจากทำบุญสงกรานต์หรือหลังจากทำบุญทอดผ้าป่าคืนวันลอยกระทง แล้วมอบหน้าที่ให้แก่ไวยาวัจกรหรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม นิมนต์พระ เมื่อถึงวันทำบุญ ชาวบ้านจะเตรียมอาหารหวานคาว ดอกไม้ ธูปเทียน ไปยังสถานที่นัดหมาย ทำพิธีกรรมทางสงฆ์ ถวายทานแก่พระสงฆ์ กรวดน้ำเหมือนทำบุญถวายสังฆทาน หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์แล้ว ชาวบ้านจะทำพิธีแห่เรือมีการตีไม้ล่อนำหน้าขบวนไปยังห้วยหนองคลองบึง เพื่อทำพิธีปล่อยเรือที่ทำด้วยกาบหมาก ขดหัวท้ายให้คล้ายเรือ ภายในบรรจุด้วยดอกไม้ ธูปเทียน อาหารคาวหวาน หอม กระเทียม เกลือ พริก เป็นต้น น้อมจิตอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผีป่า ผีโป่ง ผีทุ่ง ผีนา พร้อมกับฝากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไปกับเรือ เสร็จพิธีแล้วจะกลับมายังสถานที่
บำเพ็ญบุญเพื่อรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธี

คำบูชาและแผ่ส่วนกุศล
” บุญนี้ที่ข้าทำ ขอให้เป็นข้าวน้ำ เครื่องพิจารณาสู่วิมานทอง เรืองรองโสภา พบนางฟ้าวันหนึ่งประมาณ ศีลทานดังนี้ ขอศีลธรณี ถึงบิดามารดา ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสูรกาย กุ้งเล็กปลาน้อย ปลาโตปูหอย ใหญ่น้อยเรืองรอง ให้ตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ อินทร์กา เทวา ทุกชั้นพรหมา ท้าวเวสสุวัน พระอินทร์ พระศุกร์สาลี อีกทั้งพระกานต์ จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑ นาค นาคี กินนรี คนพาลขออย่าได้พบ ขอจงประสบพบท่านผู้ดี มีปัญญา ทานของข้านี้ อย่าได้สิ้นที่ ความยากเข็ญใจ ขออย่าได้เกิดมี ขอให้เป็นเศรษฐี มนตรีเจ้าพระยา เดชะกุศล พ้นจตุรา ขอให้ตัวข้า ไปเกิดทันพระศรีอารย์ ยังมีสัตว์อีกหมู่เที่ยวอยู่เวียนว่าย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสาร ได้ชื่อว่าห่า อย่ามาเบียดผลาญ ก่อความรำคาญ ระรานรบกวน วันนี้พวกข้า เจตนาร่วมกัน ได้นำอาหาร คาวหวานล้วน ๆ เชิญท่านมารับ ข้าวกับทั้งมวล ทุกสิ่งสมควร มารับเอาไป แล้วอย่ากังวล ทำให้คนวุ่นวาย ทั้งเด็กผู้ใหญ่ จงไปถิ่นฐาน บรรดาพวกข้า นายบ่าวทั้งนั้น เร็วพลันรนราน ซมซานรีบไป ผีทุ่ง ผีนา ผีป่า ผีโป่ง ทั้งผีตายโหง ทั้งสิ้นทั้งหลาย ต่าง ๆ อย่าช้า รับอาหารไป เร็ว ๆ ไว ๆ จงไปรีบไป ลงเรือนาวา จัดหาไว้ให้ เครื่องเสาเพลาใบ แต่งไว้หราหรู ให้ท่านทุกตนทุกผู้ ไต่ก๋งจุ้นจู้ วิ่งอู้ออกไป คะชาอะโมมะหิ โอกาเสติ ตะถามิ อับเปหิไป สุขสบายทั่วกัน พวกข้าอยู่หลัง มุ่งหวังสุขสันต์ กุศลสรรสร้าง สู่ทางนิพพาน ให้พ้นสงสาร เป็นสุขเกษมใจ อันตัวข้านี้ มีศรัทธาเลื่อมใส ได้สร้างกุศลไว้ ในการวันนี้ โดยมีมโนนัย หวังเป็นปัจจัย แห่งพระนิพพาน แม้ยังไม่สำเร็จ ข้าขอเข้าเขต พระเมตตรัยญาณ เกิดชาติต่อไป ขอให้
เกิดในพุทธกาล ขอถึงซึ่งนิพพาน นะปัจจะโยโหตุ

สาระ
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ภูตผีที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ ผีทุ่ง ผีนา ที่ช่วยคุ้มครองรักษาให้ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง…

ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้

ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ สวดมาลัย

 • พฤศจิกายน 18, 2019

ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ สวดมาลัย

ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ สวดมาลัย

ช่วงเวลา สวดในงานศพ

ความสำคัญ
ประเพณีการสวดมาลัยเป็นประเพณี ประจำงานศพ แต่เดิมพระเป็นผู้สวดซึ่งสวดหลังจากการสวดมนต์แล้ว พระที่สวดมีจำนวน ๔ รูป หรือ ๑ เตียง ใช้ตาลปัตรบังหน้า บทสวดได้จากหนังสือมาลัย หรือเรียกว่า

พระมาลัยคำสวด หนังสือดังกล่าวนี้ เป็นสมุดข่อยหรือสมุดไทย ยาวเกือบ ๑ เมตร ตัวอักษรที่บันทึกใช้ขอมไทยโดยมีขอมบาลีแทรกบ้าง มักมีภาพประกอบอย่างสวยงาม เนื้อเรื่องเป็นธรรมะสั่งสอนให้ผู้ฟังกลัวบาป
ประเพณีสวดมาลัยนอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอนแล้ว ยังมุ่งให้เป็นรายการแสดงแก้ความเงียบเหงาในขณะที่เฝ้าศพและเพื่อไม่ให้เจ้าภาพหรือญาติผู้ตายเศร้าโศกเกินไปด้วย

พิธีกรรม
ผู้สวดมาลัยคณะหนึ่งเรียกว่า “วงมาลัย” วงหนึ่ง ๆ ที่พอเหมาะควรจะมี ๔-๖ คน เป็นแม่เพลง ๒ คน เรียกว่า “แม่คู่” หรือ “ต้นเพลง” ส่วนที่เกินเป็น “ลูกคู่” หรือ “คู่หู” ลูกคู่มีหน้าที่ร้องรับ การสวดของแม่เพลงนั้นจะต้องมีการแสดงท่าประกอบด้วย โดยทุกคนในวงจะร่วมกันแสดงท่าและเสียงประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ร้องสวด เครื่องดนตรีไม่ต้องมีประกอบ แต่บางวงมีขลุ่ยและรำมะนา ส่วนเครื่องแต่งกายจะแต่งอย่างไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แต่งตามปกติจะมีอยู่บ้างบางวง ที่มีการแต่งตัวตามท้องเรื่องหรือบทสวด
เมื่อมีผู้ตาย เจ้าภาพจะไปบอกกล่าวให้วงมาลัยรู้เพื่อให้ไปสวด การสวดจะเริ่มขึ้นหลังจากพระสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้ว โดยเริ่มจากบท “ตั้งนโม” เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และ “ไหว้คุณ” คือไหว้ครูอาจารย์สิ่งที่เคารพนับถือ ต่อจากนั้นจึงสวดบท “ในกาล” อันเป็นบทเริ่มเนื้อเรื่องในหนังสือพระมาลัย ที่เรียกบท “ในกาล” เพราะว่าขึ้นต้นด้วยการสวดตอนนี้ขึ้นว่า “ในกาลอันลับล้น…” เนื้อหาของบทนี้เป็นการเล่าประวัติของพระมาลัย เกี่ยวกับการโปรดสัตว์ทั้งในสวรรค์และนรกผู้ร้องบทนี้จะเป็นผู้ชาย เมื่อจบบทในกาลแล้วจะขึ้นบท “ลำนอก” หรือเรียกว่า “เบ็ดเตล็ด” เรื่องที่นำมาร้องมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีต่าง ๆ เช่น ขุนช้างขุนแผน สังข์ทอง พระอภัยมณี อิเหนา จันทโครพ ฯลฯ การแทรก “ลำนอก” เข้ามาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้สนุกสนาน ในบทลำนอกนี้อาจจะใช้ท่วงทำนองเพลงลำตัด เพลงฉ่อย เพลงนา ก็ได้แต่ส่วนมากนิยมลำตัดแต่เดิม การเล่น”ลำนอก” หรือเรื่องเบ็ดเตล็ดไม่มี เพิ่งจะมีขึ้นภายหลังเพื่อให้การสวดมาลัยสนุกสนานยิ่งขึ้น
ในสมัยก่อนการสวดมาลัยมีปัญหาในการฝึกหัดฝึกซ้อมเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อว่าหากฝึกหัดหรือซ้อมการสวดมาลัยบนบ้านจะเป็นเสนียดจัญไรแก่บ้าน ดังนั้นผู้ฝึกหัดจึงต้องหาสถานที่นอกบ้าน เช่น ขนำกลางนา ชายป่าช้า ในวัด หรือในโรงนาแต่สำหรับในปัจจุบันความเชื่อเช่นนี้หมดไป ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากกว่า ๗๐ ปีขึ้นไปเล่าว่า แต่ก่อนการสวดมาลัยมีแพร่หลาย งานศพทุกงานจะต้องมีสวดมาลัยเสมอ การสวดมาลัยที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่วงมาลัยของไชยา กาญจนดิษฐ์ ท่าฉาง ท่าชนะ เป็นต้น แต่ปัจจุบันการสวดมาลัยหมดความนิยม นักสวดมาลัยที่เหลืออยู่ก็แก่เฒ่า ผู้สนใจฝึกหัดเพื่อสืบต่อก็ไม่มี จึงเป็นที่แน่ชัดว่าในอนาคตไม่นานนักการสวดมาลัยคงเหลือเพียงชื่อ…

พิธีไหว้ครูบูชาเตา

พิธีไหว้ครูบูชาเตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • พฤศจิกายน 17, 2019

พิธีไหว้ครูบูชาเตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีไหว้ครูบูชาเตา

เป็น “พิธีไหว้ครู” ช่างตีมีด ตีดาบ ตีเหล็ก ของชาวบ้านไผ่หนอง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง ซึ่งมีอาชีพใน การตีมีด เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า“มีดอรัญญิก” บรรพชนของชาวบ้านไผ่หนอง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นเป็นชาวเวียงจันทน์ เข้ามาตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีอาชีพในการตีทองและตีเหล็ก แต่ต่อมาเลิกการตีทองจึงเหลือแต่การตีเหล็กเพียงอย่างเดียว เหล็กที่ตีนี้ส่วนใหญ่ทำเป็นมีดดาบ และอาวุธ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมีคุณภาพดีมากเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมาขายที่หมู่บ้านอรัญญิก ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเรียกว่า “มีดอรัญญิก” สิ่งที่ชาวตำบลท่าช้างทุกคนยังคงถือสืบต่อกันมาตามประเพณีเดิมคือพิธี “ไหว้ครูบูชาเตา” ซึ่งทุกบ้านจะจัดบูชาในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าตรู่ของวันที่เป็นข้างขึ้น เดือน6 (ประมาณเมษายน-พฤษภาคม)ตามแต่ความสะดวก เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตน ในการตีเหล็กพอได้เวลา ผู้ทำพิธีไหว้ครู (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำครอบครัวที่เป็นชาย) ก็จะกล่าวบทชุมนุมเทวดา ไหว้พระรัตนตรัย จากนั้นก็จะกล่าวบทอัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อันได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระวิษณุกรรม พระมาตุลี พระพาย พระคงคา พระฤาษี 8 องค์ ฯลฯ ตลอดจนบูรพาจารย์ ทั้งครูไทย ครูลาว ครูมอญ ครูจีน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตีเหล็กให้แก่ตน มารับเครื่องบูชาสังเวย และประสาทพร แก่ผู้เข้าร่วมพิธีให้ประสบแต่ความสุขความ ความเจริญ แล้วปิดทองเครื่องมือทุกชิ้น ทำน้ำมนต์ธรณีสารประพรมเครื่องมือและผู้เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นจะยกขันโตก บายศรี มาวางไว้กลางบ้าน ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ จะผูกขวัญ (ด้วยด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือ) ให้ศีลให้พรแก่ลูกหลานทุกคน ผู้ใหญ่จะให้ลูกหลานเชิญญาติ และเพื่อนบ้าน ผู้ที่เคารพนับถือมาที่บ้านตน เพื่อเยี่ยมเยียน อวยพรและรับพร ดื่ม กิน เป็นอย่างนี้ทุกบ้าน (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า“ค้ำคูณ”) เพื่อเป็นสิริมงคลระหว่างกัน…

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week

 • พฤศจิกายน 16, 2019

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week

7 – 15 ธันวาคม 2562

ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่

พบกับงานดีไซน์เก๋ๆ กิจกรรมน่าสนใจ ที่จะปลุก ความครีเอทีฟ ของทุกคนให้ลุกโชน ทั้งยังมีการแสง เสียงที่มาพร้อมวงดนตรีสุดเท่ห์ หลากหลายแนวดนตรีให้ได้มาสนุกกัน และยังมีเมนูอาหารเด็ดๆ เอาใจสายช็อป สายชิม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

งานSIAM

งานSIAM TRAIL 2019 จ.กาญจนบุรี

 • พฤศจิกายน 15, 2019

งานSIAM TRAIL 2019 จ.กาญจนบุรี

งานSIAM TRAIL 2019 

อุทยาน ประวัติศาสตร์ สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งแรกของการวิ่ง เทรล บนเส้นทางประวัติศาสตร์

 • วันที่ 13 – 14 ธันวาคม ชมงานแสดงแสงสีเสียง ประวัติสงครามสงคราม 9 ทัพ
 • วันที่ 15 ธันวาคม รวมพลังวิ่งเพื่อแผ่นดิน

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

เทศกาลกินปลาทู

เทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ 22 ตอน รักใครให้กินปลาทู จ.สมุทรสงคราม

 • พฤศจิกายน 14, 2019

เทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ 22 ตอน รักใครให้กินปลาทู จ.สมุทรสงคราม

เทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ 22 ตอน รักใครให้กินปลาทู

โดยการจัดงานแบ่งเป็นสามโซน ดังนี้

 1. ร้านอาหารปลาทู ที่ประกอบไปด้วยเมนูชูสุขภาพ ที่ปรุงจากปลาทูที่ขึ้นชื่อจากอ่าว ก.ไก่ โดยมี ร้านอาหารชื่อดัง ของจังหวัดสมุทรสงครามที่มาร่วมออกร้าน
 2. นิทรรศการ ด้านศิลปะและสาระความรู้ จัดทำโดยเครือข่ายภาคประชาชน ภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วางรูปแบบร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้ยังมี การประกวดวาดภาพของเด็กและเยาวช, การแสดงผลงานภาพวาดจากศิลปินระดับมืออาชีพ, ผลงานนิสิต นักศึกษา จากคณะสถาปัติ วิทยาลัยช่างศิลป์ ที่จะนำเอาผลงานศิลปะทั้งภาพวาด และประติมากรรมขิงตน ที่ใช้ทำวิทยานิพนธ์ มาร่วมแสดง ซึ่งยากที่จะมีโอกาสเช่นนี้ แกลเลอรี่ภาพถ่าย หัวข้อ สีสัน of Samutsongkhram, การนำเสนอภาพแนวกราฟิตี้ และ เวทีเสวนาเรื่องดนตรี ศิลปะและเยาวชน
 3. รายการเวทีจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กับศิลปะสมัยใหม่ ประกอบไปด้วย การแสดงโขนโรงนอก การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ของเยาวชน การกระกวดแตรวงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดดนตรีแม่กลองมิวสิคอวอร์ด และการแสดงดนตรีจากอดีตนักดนตรีอาชีพชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ในนามกลุ่ม “แม่กลองลายคราม” การประกวดธิดาปลาทู คอนเสิร์ตอะตอม และเปาวลี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา…

กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย

กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 • พฤศจิกายน 13, 2019

กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย

การท่องเที่ยวกิจกรรมในรูปแบบผจญภัยของ จ.แม่ฮ่องสอน
ช่วงเวลาเริ่มต้นการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยของ จ.แม่ฮ่องสอน สัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจกับกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย ณ แม่น้ำปายและแม่น้ำของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยแต่ละช่วงมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามซึ่งมีความยากในระดับ 3 – 5 รวมระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสธรรมชาติ ที่สวยงามและความสนุกสนานตลอดสายน้ำ เช่น เล่นน้ำตกซู่ซ่า ผจญภัยในถ้ำ กระโดดหน้าผาสูง แช่ตัวในบ่อโคลน เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…