ประเพณียกขันหมากพระปฐม

ประเพณียกขันหมากพระปฐม (งานบุญวิวาห์จำลอง) ภาคใต้

 • ตุลาคม 18, 2019

ประเพณียกขันหมากพระปฐม (งานบุญวิวาห์จำลอง) ภาคใต้

ประเพณียกขันหมากพระปฐม (งานบุญวิวาห์จำลอง) ภาคใต้

(ขันหมากพระปฐม) เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยโบราณที่หายากมากในปัจจุบัน มันเป็นพิธีทางศาสนาพุทธที่คล้ายกับ งานแต่งงาน แบบไทย จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือการระดมทุนและสิ่งของสำหรับวัดภายในชุมชน

ประเพณียกขันหมากพระปฐม

ในประเพณีนี้ผู้คนในชุมชนจะบริจาคเงินสด (สินสอดทองหมั้น) และสิ่งของสำหรับเจ้าบ่าว “สวมบทบาท” เพื่อมอบให้กับเจ้าสาว “สวมบทบาท” ซึ่งจะถูกเรียกคืนจากสิ่งที่เราเรียกว่าขันมาก (ขันหมาก) ) ในพิธีแต่งงานแบบไทยแท้

ในตอนท้ายของวันบริจาคทั้งหมดจะมอบให้กับวัด มันเป็นพิธีที่น่ายินดีและสนุกสนานที่รวบรวมผู้คนในทุกจังหวัดและสร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นในชุมชนเมื่อพวกเขาแบ่งปันบุญร่วมกัน ทุกวันนี้ Khan-maak Prapathom ไม่ได้มีชีวิตชีวาเท่าที่เคยมีมาและมันเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะวัดในปัจจุบันสามารถรับเงินบริจาคจากอีกวิธีหนึ่งได้ง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น…

ประจำปีพัทลุง

ประจำปีพัทลุง งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ)

 • ตุลาคม 17, 2019

ประจำปีพัทลุง งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ)

ประจำปีพัทลุง งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ)

นิยมทำกันทั่วๆไปในภาคใต้ ในตอนเดือน 11 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) การฉุดพระ มีอยู่ 2 ลักษณะ ตามสมควรของตำแหน่งที่ตั้ง เป็น ลากพระทางบกแล้วก็ลากพระทางเรือ สำหรับจังหวัดพัทลุงเป็นการลากพระทางบก

ซึ่งจะมีการตีโพน (กลอง) เพื่อควบคุมจังหวะสำหรับเพื่อการลากพระ ขบวนพระลากของแต่ละวัดก็จะมีผู้ตีโพนอยู่บนขบวน แล้วก็เมื่อผ่านวัดต่างๆก็จะมีการตีโพนท้ากัน ทำให้มีการแข่งตีโพนเกิดขึ้น รวมทั้งทางจังหวัด

พัทลุงก็ได้จัดให้มีการแข่งตีโพนขึ้นเสมอๆทุกปี ในเทศกาลลากพระเดือน 11

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน “ขว้างราว” จังหวัดกระบี่ ..คลิป

 • ตุลาคม 14, 2019

การละเล่นพื้นบ้าน “ขว้างราว” จังหวัดกระบี่ ..คลิป

การละเล่นพื้นบ้าน “ขว้างราว” จังหวัดกระบี่

อุปกรณ์และวิธีเล่น

ขว้างราว เป็นการเล่นที่นิยมของเด็กในจังหวัดกระบี่ กล่าวคือ นำไผ่มาผ่าเกลาให้ มีขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๓๐ ซม. ทำเป็นราว
การเล่นไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นส่วนใหญ่ประมาณ ๓-๕ คน นำราวมาตั้งโดยมีหินรองปลายราวทั้ง ๒ ข้างให้สูงจากพื้นดินโดยประมาณ ๓ นิ้ว แล้วลากเส้นเป็นเขตสำหรับยืนขว้างให้ห่างจากราวราว ๕ เมตร จากนั้นก็นำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ไปวางบนราวตามที่ได้ตกลงกันว่าวางคนละกี่เม็ด แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปา ถ้าคนแรกขว้างถูกและควํ่าหมดถือว่าจบเกมส์คนเขวี้ยงจะได้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทั้งหมด ผู้เล่นแต่ละคนจำเป็นต้องนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปวางบนราวใหม่ แต่ว่าหากปาผิดหรือควํ่าไม่หมดคนที่สองก็เขวี้ยงต่อ จนกว่าควํ่าหมดจึงเริ่มเล่นใหม่

โอกาสและเวลาที่เล่น

การเล่นขว้างราว นิยมเล่นกันในฤดูที่มะม่วงหิมพานต์ออกดอกออกผล ไม่จำกัดเวลาในการเล่น

คุณค่าและแนวคิด
การเล่นเขวี้ยงราวเป็นการฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิ ความเที่ยงตรงและความสัมพันธ์กันระหว่างสายตากับมือ แล้วก็ส่งผลให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในหมู่คณะ…

ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

 • ตุลาคม 13, 2019

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

ประเพณีทอดกฐิน

ช่วงเวลา
ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้

กฐินแปลว่าอะไร?
คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ใน สมัยโบราณ เย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อนแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มี ความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้า ในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)

ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร

พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ดังนั้นถ้ามีความเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินบ้างแล้ว พึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

จองกฐิน เมื่อจะไปจองกฐิน ณ วัดใด พอเข้าพรรษาแล้ว พึงไปมนัสการสมภารเจ้าอาวาสวัดนั้น กราบเรียนแก่ท่านว่าตนมีความประสงค์จะขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้น เพื่อให้รู้ทั่ว ๆ กัน การที่ต้องไปจองก่อนแต่เนิ่น ๆ ก็เพื่อให้ได้ทอดวัดที่ตนต้องการ หากมิเช่นนั้นอาจมีผู้อื่นไปจองก่อน นี้กล่าวสำหรับวัดราษฎร์ ซึ่งราษฎรมีสิทธิจองได้ทุกวัด แต่ถ้าวัดนั้นเป็นวัดหลวง อันมีธรรมเนียมว่าต้องได้รับกฐินหลวงแล้ว ทายกนั้น ครั้นกราบเรียนเจ้าอาวาสท่านแล้ว ต้องทำหนังสือยื่นต่อกองสัมฆการีกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นกฐินพระราชทาน ครั้นคำอนุญาตตกไปถึงแล้ว จึงจะจองได้

เตรียมการ ครั้นจองกฐินเรียบร้อยแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว จะทอดกฐินในวันใด ก็กำหนดให้แน่นอน แล้วกราบเรียนให้เจ้าอาวาสวัดท่านทราบวันกำหนดนั้น ถ้าเป็นอย่างชนบท สมภารเจ้าวัด ก็บอกติดต่อกับชาวบ้านว่าวันนั้นว่านี้เป็นวันทอดกฐิน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหารไว้เลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้มาในการทอดกฐิน

ครั้นกำหนดวันทอดกฐินแล้ว ก็เตรียมจัดหาเครื่องผ้ากฐิน คือไตรจีวร พร้อมทั้งเครื่องบริขารอื่น ๆ ตามแต่มีศรัทธามากน้อย (ถ้าจัดเต็มที่มักมี 3 ไตร คือ องค์ครอง 1 ไตร คู่สวดองค์ละ 1 ไตร)

วันงาน พิธีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น โดยมากจึงจัดงานเป็น 2 วัน วันต้นตั้งองค์พระกฐินที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ จะไปตั้งที่วัดก็ได้ กลางคืนมีการมหรสพครึกครื้นสนุกสนาน ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มักจะมาร่วมอนุโมทนา รุ่งขึ้นเป็นที่วัดทอด ถ้าไปทางบก ก็มีแห่ทางขบวนรถหรือเดินขบวนกันไป มีแตรวงหรืออื่น ๆ เป็นการครึกครื้น ถ้าไปทางเรือก็มีแห่งทางขบวนเรือสนุกสนาน โดยมากมักแห่ไปตอนเช้า และเลี้ยงพระเพล การทอดกฐิน จะทอดในตอนเช้านั้นก็ได้ ทอดเพลแล้วก็ได้ สุดแล้วแต่สะดวก การเลี้ยงพระ ถ้าเป็นอย่างในชนบท ชาวบ้านจัดภัตตาหารเลี้ยงด้วย เจ้าของงานกฐินก็จัดไปด้วย อาหารมากมายเหลือเฟือ แม้ข้อนี้ ก็สุดแต่กาละเทศะแห่งท้องถิ่น

อนึ่ง ถ้าตั้งองค์กฐินในวัดที่จะทอดนั้น เช่น ในชนบทตอนเย็น ก็แห่งองค์พระกฐินไปตั้งที่วัด กลางคืนมีการฉลองรุ่งขึ้น เลี้ยงพระเช้าแล้ว ทอดกฐิน ถวายภัตตาหารเพล

การถวายผ้ากฐิน การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ ครั้นแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้…

การแข่งขันว่าวประเพณี

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูล

 • ตุลาคม 2, 2019

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูล

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูล

ช่วงเวลา ต้นสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ความสำคัญ
การแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เริ่มมีวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ โดยคณะครู-อาจาย์โรงเรียนสตูลวิทยา และชาวบ้านตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ริเริ่มจัดการแข่งขัน เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ลงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ลมว่าวกำลังพัดย่านท้องที่สนามบิน และในจังหวัดภาคใต้ เหมาะแก่การเล่นว่าว ซึ่งเป็น การละเล่นพื้นเมือง ที่ลงทุนน้อย เล่นง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆ ขึ้นมา ประกอบคนชาวไทยเป็นนักประดิษฐ์ ช่างคิด ช่างทำ เห็นควายอยู่ในนาที่กำลังเก็บเกี่ยวจึงได้จำลองหน้าตาของควายลงในตัวว่าว ขณะที่ว่าวลอยกลางอากาศส่วนหางจะอยู่บน ส่วนหัว เขา จมูก หู อยู่ส่วนล่าง ว่าวมีเสียงดัง อยู่ไม่นิ่ง ส่ายไปมาเหมือนนิสัยบ้าบิ่นของควาย ชาวบ้านจึงเรียกว่าวควาย เป็นสัญลักษณ์ของการเล่นว่าวในจังหวัดสตูล เป็นที่นิยมของประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พิธีกรรม
อดีตว่าวเป็นเครื่องมือวัด ลม เป็นอุปกรณ์เสี่ยงทายถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นนิทาน หรือตำนานของไทย เช่น เรื่องแก้วหน้าม้า ว่าวสมัยก่อน พระมหากษัตริย์ให้ความสนใจมากหากว่าวตกลงบ้านใคร เจ้าของบ้านจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน ชาวจีนใช้ว่าวทำสงคราม ชาวฝรั่ง เช่น เบ็ญจามิน แพรงกิน ใช้ว่าวทดลองทางวิทยาศาสตร์
ว่าวจุฬา – ปักเป้า เป็นว่าวที่พระราชาทรงโปรด จัดให้มีการแข่งขันท้องสนามหลวง ว่าวจุฬา แต่ละตัวที่จัดทำขึ้นต้องมีพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น การค้นหาไม้ไผ่ที่แก่จัด อยู่กลางกอไผ่ มีอายุที่กำหนดไว้ เมื่อตัดไม้ไผ่แล้วต้องไปแช่น้ำระยะหนึ่ง จึงจะมาตกแต่ง มีการรมควันเพื่อให้ไม้ไผ่ทนทาน ไม่มีมอด แมลงมาชอนไช การตกแต่งโครงว่าว การผูกเชือก การติดกระดาษ ล้วนแต่ใช้ภูมิปัญญาไทย บางครั้งต้องมีการเซ่นไหว้ เพื่อให้มีชัยชนะ

สาระ

 1.  เป็นการตอบแทนบุญคุณของควายที่ช่วยเหลือชาวนา ทำนา จึงเทอดทูนผู้มีพระคุณ
 2. เป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในการทำว่าว ซึ่งนับวันจะหายากยิ่งขึ้น
 3.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างรัฐต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซียที่มีชายแดนติดต่อกับจังหวัดสตูล
 4. เป็นศูนย์รวมของว่าวภาคใต้
 5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เยาวชนให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทย มรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

 • กันยายน 26, 2019

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืนซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อในระหว่างประเพณี ถือศีลกินผักในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)

พิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป บาคาร่า โดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วหองไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป

วันที่ 30 กันยายน 2562

 • อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 01 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 02 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
 • อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 03 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
 • อ๊ามเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
 • อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 04 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
 • อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
 • อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 05 ตุลาคม 2562

 • ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) ****
 • ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
 • อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 07 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
 • อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนคร 2562

 • กันยายน 20, 2019

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนคร 2562

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนคร 2562

ร่วมสืบสาน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และ งานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 94 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญใหญ่ประจำของชาวนครศรีธรรมราช บาคาร่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ เมื่อถึงเดือนสิบ ลูกหลานคนเมืองคอนจะกลับบ้านเกิดมาร่วมทำบุญ ด้วยความสำนึกกตัญญูที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจมาแต่เยาว์วัย

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

โดยประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

 • 14 กันยายน 2562
  วันรับตายาย (ยกหมรับเล็ก)
 • 26 กันยายน 2562
  ชมขบวนแห่เปรต
 • 27 กันยายน 2562
  ชมขบวนแห่หมรับ จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • 28 กันยายน 2562
  ทำบุญใหญ่ ส่งตายาย (บังสุกุล)

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

พร้อมเพลิดเพลิดไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารใต้รสตำรับ ช้อปสินค้าราคาประประหยัด การประกวดหุ่นเปรต การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075346515-6 หรือ Facebook TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

ขอขอบคุณแหล่งที่มา travel.mthai.com…

แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขน

แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขน ชิงธงคลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

 • กันยายน 14, 2019

แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขน ชิงธงคลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขน ชิงธงคลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

ชุมพร

วันที่ 12 – 16 ต.ค. 2562

คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กิจกรรมไว้มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การประกวดขบวน แห่เทิดพระเกียรติ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดภาพถ่าย การประกวดกองเชียร์ และโดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น บาคาร่า หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดชุมพร พร้อมชิงถ้วยและเงินรางวัลมากมาย

ททท.สำนักงานชุมพร โทรศัพท์ 0 7750 2775-6 , 0 7750 1831

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

งานของดีเมืองนราฯ

งานของดีเมืองนราฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2562

 • กันยายน 1, 2019

งานของดีเมืองนราฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2562

งานของดีเมืองนราฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2562

นราธิวาส

วันที่ 21 – 25 ก.ย. 2562

การแข่งขันเรือกอและ เรือยาว เรือคชสีห์นานาชาติและเรือยอกอง ชิงถ้วยพระราชทาน หน้าพระที่นั่งกิจกรรมเสริมงานศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปชีพิเศษจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนิทรรศการของศูนย์ศิลปชีพตลอดจนสาธิตผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์เรือกอและจำลอง การแกะสลัก งานวันกระจูด การสาธิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระจูด ใบลาน ปาหนัน ผ้าปัก ผ้าทอ เซรามิก

ซึ่งได้นำเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาผสมผสานจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนราธิวาส บาคาร่า งานวันลองกองการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลองกอง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทเสียงใหญ่ กลาง เล็กรวมเสียง ดาวรุ่ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีสารทเดือนสิบ

ประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองนคร และงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2562

 • สิงหาคม 25, 2019

ประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองนคร และงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2562

ประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองนคร และงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2562

วันที่ 22 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562

เมืองนคร ขบวนแห่หมฺรับที่ยิ่งใหญ่ ความดีงามแห่ง อารยะธรรม เมืองสิบสองนักษัตร เส้นทางจากสนามหน้าเมือง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมการประกวดหมฺรับ บาคาร่า พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ออกร้านงานกาชาด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…