การแข่งขันจักรยาน

การแข่งขันจักรยาน เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ

  • สิงหาคม 21, 2019

การแข่งขันจักรยาน เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ

การแข่งขันจักรยาน เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ

รายละเอียด
ตาก
หมวดหมู่ : ขี่จักรยาน
วันที่ 24 – 25 ส.ค. 2562

เขื่อนภูมิพล จักรยานเสือภูเขาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 60 กิโลเมตร เส้นทางจังหวัดตาก สู่เขื่อนภูมิพล จักรยานรณรงค์ (ออกกำลังกายวันนี้สุขภาพดีเพื่อพ่อ) จักรยานเสือภูเขาประเภทครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร จักรยานเสือท่องเที่ยว เสือคู่รัก เสือหมู่ บาคาร่า จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ระยะทาง 30 กิโลเมตร จักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น (เสือภูเขาผู้ชายและเสือภูเขาผู้หญิง)

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : ททท. สำนักงานตาก ททท. สำนักงานตาก
ที่อยู่ : 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
เบอร์โทร : 0 5551 4341 -3
http://www.thailandfestival.org

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

  • สิงหาคม 18, 2019

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

รายละเอียด
ลำพูน
หมวดหมู่ : ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
วันที่ 11 – 13 ก.ย. 2562

เป็นประเพณีของชาวเหนือซึ่งสืบทอดกันต่อมาโดยการนำสิ่งของที่จะทำบุญแก่ ผู้ล่วงลับ มาใส่ในตะกร้าสาน แล้วนำไปทำพิธีต่อที่วัดที่ตนศรัทธา

การชูภาพลักษณ์ความเป็นวิถีไทย ถือเป็นภารกิจหลักที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขานรับนโยบายจากรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้และกระจายเม็ดเงินให้ประชาชนไปสู่ท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มเมืองรองต่างๆ ภายใต้แนวคิด  Amazing Thailand Go Local ซึ่งนอกเรื่องของรายได้แล้ว ททท. ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีเสน่ห์ด้านวัฒนธรรม บาคาร่า และประเพณีที่มีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติอีกด้วย

“ประเพณีสลากย้อม เมืองลำพูน” ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวลำพูน  เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ททท. สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย และพี่น้องชาวลำพูน นับเป็นงานประเพณีที่มีความเป็นมาและสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ลำปางและลำพูน กล่าวว่า “สลากย้อม” เป็นประเพณีที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นที่เดียวในโลก โดยมีรากฐานมาจาก “ชาวยอง” หรือกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อจากสิบสองปันนา ก่อนจะอพยพมาอยู่ที่เมืองยองในพม่าและย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลำพูนอีกทีหนึ่งเมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่แล้ว

 เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูน เป็นส่วนสำคัญของงานประเพณี “ทานสลากภัตร” ซึ่งเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 “สลากย้อม” เป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว บางพื้นที่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นหญิงสาวที่มีอายุ 20 ปีเท่านั้น ขณะที่บางพื้นที่ไม่จำเป็น ขอให้เป็นช่วงอายุ 20 ปี โดยประมาณอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าสัก 2-3 ปีก็ได้ แต่สิ่งที่เชื่อเหมือนกันก็คือต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย

                ลักษณะพิเศษของทานสลากย้อมคือ การนำประวัติของหญิงสาวที่เป็นเจ้าภาพของงาน หรือเป็น “ผู้ทานสลากย้อม” มาแต่งเป็นคำประพันธ์ นำมาผูกเล่าทำนองโบราณเป็นเรื่องตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติและความดีงามของผู้ทานสลากย้อม ลักษณะเช่นนี้เหมือนกับการ เรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ) นาคที่กำลังจะบวช ซึ่งตามประเพณีล้านนา จะมีการเล่าเป็นทำนองเทศน์ล้านนา บอกเล่าประวัติของผู้ที่กำลังจะบวชให้รู้ว่า เป็นผู้ที่กำลังทำความดี สละทุกอย่าง เพื่อก้าวเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนา

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่าในประเพณีสลากย้อม  มีกิจกรรมการแสดงละคร เรื่อง “ข้าเจ้าจะทานสลากย้อม” นำเสนอเรื่องความพยายามของหญิงสาวชาวลำพูน ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ที่จะถวายทานสลากย้อมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เรื่องราวของการแสดงสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิดและความศรัทธาของคนในยุคนั้นที่มีต่อการทานสลากย้อม ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่งดงามผ่านการเล่าเรื่องตั้งแต่กระบวนการสร้างสลากย้อมและขั้นตอนการเตรียมการ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการถวายทานสลากย้อม

                ภายในงานยังมี “ประกวดต้นสลากย้อม สูงไม่เกิน 12 เมตร” เป็นการประกวดการสร้างสลากย้อมที่สมบูรณ์ มีคติความเชื่อในเรื่องศาสนาและความงดงามของการสร้างสลากย้อมที่เน้นความสวยงาม ประณีต บรรจง แต่ทรงคุณค่า ลงตัวในทรวดทรงและการใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบ

ยังมี “ขบวนแห่ต้นสลากย้อมสูง 8 เมตร และสูง 4 เมตร” แห่จากหน้าศาลากลาง ผ่านถนนอินทยงยศ ถึงแยกประตูลี้ผ่านถนนรอบเมืองในเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองการนำสายไฟฟ้าลงดินของเทศบาลเมืองลำพูน นักท่องเที่ยวจะเห็นขบวนสลากย้อมสูง 8 เมตร และสูง 4 เมตร จำนวนกว่า 100 ต้น เคลื่อนผ่านบนถนนในเมืองลำพูน โดยมีเจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธาที่จะทำทานสลากย้อมออกค่าใช้จ่ายและให้ศรัทธาหัววัดต่างๆ เป็นผู้จัดสร้าง พร้อมจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่งดงาม มีคนในชุมชนมาร่วมกันทั้งหมู่บ้าน โดยมีเจ้าภาพสลากย้อมเป็นผู้เดินนำหน้าต้นสลากย้อม และเล่าประวัติผู้ถวายทานด้วยทำนองโบราณที่เรียกว่า “ฮ่ำกะโลง” พร้อมการแสดงประกอบตลอดทาง

ภายในงานยังมี “การประกวดการฮ่ำกะโลง”   เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมการอ่านเรื่องราวเป็นทำนองโบราณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประเพณีสลากย้อมมิให้สูญหาย ซึ่งได้รับความสนใจ โดยเฉพาะจากเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมาก

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า  นอกจากมาร่วมชมงานประเพณีสลากย้อมแล้ว นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์อื่นๆ ด้วยการนั่งรถรางเที่ยวชมวัดต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต พร้อมชมโบราณสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์มากมายในเมืองลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถรางเป็นไกด์คอยบรรยายให้ฟังและในช่วงประเพณีสลากย้อมก็เปิดให้บริการด้วยเช่นกัน  

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่รถรางจะพาไปชม เริ่มจาก “วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูนและชาวภาคเหนือตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นจุดจอดรถและเริ่มต้นของรถราง    จากนั้นภายในเส้นทางจะผ่าน อาทิ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน” อาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน

 “คุ้มเจ้ายอดเรือน” เรือนพักอาศัย ที่เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่เจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470 มีความเก่าแก่และยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ต่อด้วย “อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดจามเทวี” วัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทย และ “วัดมหาวัน” ต้นกำเนิดของพระรอดลำพูน พระเครื่องที่เลื่องลือในหมู่เซียนพระ สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญชัยในราวพ.ศ.1200 และ “วัดพระคงฤาษี”  ในวัดนี้มี “พระคง”   พระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งของเมืองลำพูน

 ถัดมาคือ “วัดสันป่ายางหลวง” เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดสวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม ยังมี “โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า” หรือสุสานช้างศึก-ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี และเป็นที่ศรัทธาของชาวลำพูน เมื่อต้องการสมหวังในสิ่งใดผู้คนก็มักจะมาขอพรกัน จากนั้นและปิดท้ายทริปรถรางกันที่ “วัดพระยืน” ที่มีเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่าที่มีความงดงาม

“การมาร่วมงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมกับชมโบราณสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบว่า เมืองเล็กๆ อย่างลำพูนก็มีความหลากหลาย และเข้าใจถึงวิถีถิ่นและเสน่ห์ล้านนาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวเชิญชวน

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : ททท. สำนักงานลำปาง
ที่อยู่ : 358/3-4 ถนนบ้านเชียงราย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52000
เบอร์โทร : 0 5422 2214-5

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org

www.lamphun.go.th…

ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ บ้านแดน – เขาหน่อ ประจำปี 2562

  • สิงหาคม 17, 2019

ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ บ้านแดน – เขาหน่อ ประจำปี 2562

ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ บ้านแดน – เขาหน่อ ประจำปี 2562
นครสวรรค์
หมวดหมู่ : ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
วันที่ 17 – 18 ส.ค. 2562

ตามรอยเสด็จประพาสต้น

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. ชมนิทรรศการ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ (ร.ศ.๑๒๕) พ.ศ.๒๔๔๙

2. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ วัดบ้านแดน

3. ชม “สระเสด็จ” ที่ ร.5 ทรงสรงน้ำ

4. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว บาคาร่า

5. กิจกรรมประกวดประกอบอาการ “เมนูทรงโปรด” ร.5

6. กิจกรรมการประกวดนางงาม นางพันธุรัตน์

7. กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่น แล้อุ๊ป๊ะดะก่า

  • สิงหาคม 1, 2019

ประเพณีท้องถิ่น แล้อุ๊ป๊ะดะก่า

ประเพณีท้องถิ่น แล้อุ๊ป๊ะดะก่า

ช่วงเวลา ทุกวันโกนของช่วงเข้าพรรษา

ความสำคัญ
เป็นการเตรียมอาหารเพื่อนำไปถวาย(ทำบุญ)ข้าวพระพุทธในวันพระ

พิธีกรรม
ทางวัดได้จัดให้คณะ อุบาสก ที่จะหาบหาม ต้องไปวัดในวันโกนก่อนที่จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วรับศีล ๕ ก่อนออกเดินแห่ขบวน โดยจัดรูปขบวนเดินมีฆ้อง ระฆัง นำหน้า บาคาร่า ตามด้วยพระพุทธรูปที่อัญเชิญใส่พานมา ขบวนหาบจะมีทั้งโตกไม้ จานสำหรับใส่อาหาร ขนม ตะกร้าสำหรับใส่ผลไม้ ออกเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินก็จะใส่ลงในขันหรือพานพระพุทธรูป จากนั้นจะพักรับประทานอาหารว่างและถ่ายข้าวของ โดยแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ จตุปัจจัยที่เป็นเงิน และจตุปัจจัยที่เป็นอาหารแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน

สาระ
ชาวไทยใหญ่ถือว่าประเพณีถวายข้าวพระพุทธในวันพระจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ

  • กรกฎาคม 29, 2019

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ

ช่วงเวลา
วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี ณ หมู่บ้านหนองพังนาค ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ชาวบ้านจะทำพิธี กวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธจนเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญ
ตามประวัติสมัยพุทธกาล เชื่อว่านางสุชาดา ได้นำข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธถวายพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง  บาคาร่า  ดังนั้นชาวพุทธจึงถือว่าข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธเป็นอาหารทิพย์ และได้ทำถวายแด่พระสงฆ์ในฤดูก่อนเดือนสิบสอง

พิธีกรรม
เนื่องจากวัสดุที่สำคัญในการทำข้าวทิพย์ คือน้ำข้าวจากต้นข้าวที่กำลังเป็นน้ำนม ใน ประเทศไทยเชื่อกันว่ามีหลายจังหวัดที่ทำสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานถึงปัจจุบัน แต่สำหรับจังหวัดชัยนาทมีทำกันตลอดที่ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทำกันแทบทุกหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันทำกันตลอดมาทุกปีจนถือเป็นประเพณีที่หมู่บ้านหนองพังนาค

สาระ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

ชนเผ่าม้ง

ชนเผ่าม้ง ประเพณีงานแต่งงาน..คลิป

  • กรกฎาคม 21, 2019

ชนเผ่าม้ง ประเพณีงานแต่งงาน

ชนเผ่าม้ง ประเพณีงานแต่งงาน

เป็นธรรมเนียม ปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจน คืออาหารที่จัดเตรียมไว้ เลี้ยงแขก ที่มาร่วมในงานนี้ ฝ่ายเจ้าสาวจะมีต้มเนื้อหมู (ต้มจืด)เท่าที่ได้เห็นมีเพียงอย่างเดียว บาคาร่า ส่วนฝ่ายเจ้าบ่าว ก็จะนำหมูมาชำแหละที่บ้านเจ้าสาว แล้วนำเนื้อหมูนั้นทำเป็นลาบ
(ก็เพียงอย่างเดียวเช่นกัน) ได้ความว่า ฝ่ายเจ้าสาวเป็นต้ม ส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวก็เป็นลาบ แล้วก็นำอาหารทั้งสองอย่างมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานนี้ได้รับประทาน
ให้อิ่มหนำราญเบิกบานใจทั่วทุกคน ส่วนพิธีกรรมก็ยังมีอีกต่อจากนี้ แต่ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้บันทึกภาพมาให้ได้ชมกันครับ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา ลุงยุทธ พาเที่ยว…

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

  • กรกฎาคม 20, 2019

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ตาก
หมวดหมู่ : อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ป่าตะวันตกอันเป็นต้นกำเนิดของผืนป่ามรดกโลก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน มีสภาพอากาศจะเย็น และจะหนาวมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ บาคาร่า พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ สำหรับสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง เป็นต้น ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อปี พ.ศ. 2532 จัดเป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ไฮไลท์น่าชม
– น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามที่สุดของเมืองไทยและติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลกคำว่า ทีลอซู นั้น เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำ ที่นี่อยู่ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร โดยเกิดจากลำห้วยกล้อท้อทั้งสายไหลตกลงสู่หน้าผาสูงชัน และมีน้ำไหลแรงตลอดปี ทั้งนี้ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ500เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่มีความสูงประมาณ 300 เมตร แวดล้อมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ การเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้นบางครั้งจะต้องเดินผ่านสายน้ำตกควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
(การเดินทางรถยนต์จากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางสายอุ้มผางแม่สอดถึงหลักกิโลเมตรที่161 มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ  เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร)

เดินทางอย่างไร 

-โดยรถยนต์
-โดยรถประจำทาง
-โดยเครื่องบิน

โดยทางอื่น
จากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ขัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ถึง จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 425 กม. ก่อนถึงตัวจังหวัดตาก 7 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก-แม่สอด) ถึงอำเภอแม่สอด ระยะทาง86 กม. แยกซ้ายมือไปตามทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) ตามเทือกเขาถนนธงชัย เส้นทางคดเคี้ยวสลับซับซ้อน 1,219 โค้งจาก อ.แม่สอด ถึงอุ้มผางระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม. รวมระยะทาง จาก กทม. 668 กม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา tourismthailand.org…

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว

  • กรกฎาคม 13, 2019

ดอยผาตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว

ดอยผาตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เชียงราย
หมวดหมู่ : ดอยและภูเขา
เสน่ห์ของดอยผาตั้งไม่เพียงมีธรรมชาติแห่งดอยและทิวเขาที่สวยงามเท่านั้น หากที่นียังเต็มไปด้วยเรื่องราวของ วิถีชีวิต จากหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้น พวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยผาตั้งแห่งนี้ บาคาร่า ที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,800 เมตรและเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมาย อาทิเช่น บ๊วย ลูกท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล รวมทั้งชา ยิ่งกว่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม บนยอดดอยจะสะพรั่งด้วยสีชมพูจากดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานในช่วงนั้น ครั้นถึงเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่จะถูกแรระบายเป็นสีขาวจากดอกเสี้ยวป่าที่อวดช่อดอกงดงามอีกเช่นกัน โดยไฮไลท์ของการเที่ยวดอยผาตั้งนั้นมักอยู่ที่การชมวิวจากจุดชมวิวช่องผาบ่อง ในระดับความสูงที่ 1,635 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงทอดตัวคดเคี้ยวในฝั่งลาว และยังเป็นจุดชมทะเลหมอก ที่สวยงาม รวมทั้งยังสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่ห่างออกไปอีกราวๆ 25 กิโลเมตรได้อย่างน่าประทับใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1287 5325, 08 4363 4170 ที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยวดอยผาตั้ง โทร.0 5391 8301 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โทร. 0 5371 0300, 0 5391 8265

เดินทางอย่างไร
โดยทางอื่น
จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย –พญาเม็งราย –บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) 50 กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020 ) 45 กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวงหมายเลข 1155 ) 17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีใส่ขันดอก 

ประเพณีใส่ขันดอก งานเทศการของเชียงใหม่

  • กรกฎาคม 10, 2019

ประเพณีใส่ขันดอก งานเทศการของเชียงใหม่

ประเพณีใส่ขันดอก  งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีลมีการจัดเป็นประจำทุกปี สืบทอดกันมาแต่โบราณ ในงานใส่ขันดอกอินทขีลจะพบคนเฒ่า คนแก่ ชาวเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง คนหนุ่มสาว และครอบครัวต่างพากันนำเอาดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อยใส่พานหรือภาชนะไปทำการสรงสักการะพระพุทธรูปฝนแสนห่า บาคาร่าส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
สมัยก่อนการจัดงานประเพณีนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้าผู้ครองนครและข้าราชบริพาร แต่ปัจจุบันทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดประเพณีนี้ขึ้นเป็นเวลานานถึง 7 วัน

การทำพิธีดังกล่าวนี้มักจะเริ่มในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ไปแล้วเสร็จเอาในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 9 เหนือ เป็นประจำทุกปีจึงเรียกว่า  ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล เสาอินทขิลเป็นเสาหลักเมืองที่ สำคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่เคารพสักการะและนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของชาวเมืองและบรรพบุรุษในอดีตเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ในสมัยก่อนได้มีการทำพิธีสักการบูชาเสาอินทขิลเป็น ประจำทุกปี…

ประเพณีปอยหลวง

ประเพณีปอยหลวง ประวัติความเป็นมา

  • กรกฎาคม 4, 2019

ประเพณีปอยหลวง ประวัติความเป็นมา

ประเพณีปอยหลวง คำว่า   ปอย  มาจากคำว่า ปเวณี หมายถึง งานฉลองรื่นเริง หรืองานเทศกาลที่จัดขึ้นส่วนคำว่า   หลวง   หมายถึง ยิ่งใหญ่ ดังนั้น คำว่า  ปอยหลวง   จึงหมายถึง งานฉลองที่ยิ่งใหญ่ หรือ งานฉลองที่ใหญ่่โตมากซึ่งจะเป็นการฉลองถาวรวัตถุของวัด หรือ ลองสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนช่วยกันทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ บาคาร่า ประเพณีปอยหลวงมักจัดขึ้นในช่วงเวลาจากเดือน

ที่จะมาทำบุญร่วมกัน และกลุ่มผู้เฒ่าหญิงก็มีหน้าที่แต่งดาเครื่องไทยทาน ของใช้ที่จะใช้ในพิธีทางศาสนาสำหรับหญิงสาว จะได้รับการฝึกหัดให้เป็นช่างฟ้อน เพื่อฟ้อนรับครัวทานหรือไทยทานที่จะแห่เข้าสู่วัดในวันงาน

แม่บ้านมีหน้าที่ด้านอาหารการกินที่จะใช้เลี้ยงพระสงฆ์ ตลอดจนแขกเหรื่อที่จะมาร่วมงานในแต่ละวัน กลุ่มหนุ่มสาวอาจมีหน้าที่บริการยกข้าวน้ำมาเลี้ยงแขก และอาจรวมถึงการติดต่อมหรสพที่จะมาเล่นในงานครั้งนั้น ฝ่ายกลุ่มผู้เฒ่า ชายส่วนใหญ่ก็จะได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ด้านศาสนพิธีและการต้อนรับแขกเหรื่อ

คณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแบ่งสรร หน้าที่กัน นับตั้งแต่เรื่องการพิมพ์ฎีกาแผ่กุศล งานส่วนใหญ่จะจัดเป็นหมวดหรือกลุ่มเพื่อให้ดำเนินการได้โดยสะดวก เช่น กลุ่มพ่อบ้านมีหน้าที่ทางด้านจัดสถานที่ ติดต่อประสานงานกับชุมชนอื่น กลุ่ม

เพื่อความบันเทิง ทั้งยังต้องจัดการอำนวยความสะดวกด้านบริการแก่แขกต่างหมู่บ้าน ซึ่งจะมีทั้งสมณะและฆราวาสทุกเพศทุกวัย ทางวัดและศรัทธาเจ้าภาพต้องดูแลให้ทั่วถึง ในการเตรียมงานอันดับแรกต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือระหว่างทางวัดและ

หลายปี เพราะสิ่งปลูกสร้างบางอย่างใช้เวลาสร้างนานมาก สิ้นเปลืองเงินทองมหาศาล จะต้องรอให้สร้างเสร็จ และมีเงิน จึงจะจัดงานเฉลิมฉลองเป็นงานปอยหลวงขึ้นมาได้การที่เรียกว่า ปอยหลวง เพราะเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทาง ศาสนาและด้านมหรสพ…