ประเพณีงานบุญกลางบ้าน

ประเพณีงานบุญกลางบ้าน

  • ตุลาคม 21, 2019

ประเพณีงานบุญกลางบ้าน

ประเพณีงานบุญกลางบ้าน

ลักษณะความเชื่อ
เป็นการทำบุญทำกุศลตลอดจนบูชาและก็อุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล ให้พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขอความคุ้มครองป้องกันให้ร่มเย็นเป็นสุขรวมทั้งเจอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขับไล่ไสส่งเรื่องเลวร้ายต่างๆก่อนหน้านี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการสะเดาะเคราะห์ และก็ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล อันจะก่อให้พันธุ์ไม้ธัญญาหารสมบูรณ์บริบูรณ์

ความสำคัญ
สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคี ไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พิธีกรรม
กระทำพิธีประมาณกลางเดือน ๓ โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือชาวบ้านกำหนดวันทำบุญโดยถือเอาวันสะดวกและวันว่าง ใช้สถานที่ที่เป็นที่ว่างกลางหมู่บ้าน พิธีกรรมจะเริ่มเมื่อสวดมนต์เย็นในบริเวณพิธี พระสงฆ์ประมาณ ๙ รูป หรือมากกว่าจะมาสวดมนต์เย็น หลังจากนั้นจะมีการละเล่นในหมู่บ้านและตอนเช้าวันรุ่งขื้นมีการสวดมนต์ทำบุญเลี้ยงพระ ชาวบ้านจะนำอาหารมาถวายพระและจะแบ่งอาหารใส่กระทงใบตอง วางลงบนกระทงกาบกล้วยรูปสี่เหลี่ยม และใช้กาบกล้วยตัดเป็นรูปคน หรือใช้ดินเหนียวปั้นวางลงในกระทงจุดธูปดอกเดียวปักลงในกระทง และนำไปวางไว้ที่ทิศตะวันตก เมื่อพระฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยจะนำน้ำมารูปละ ๑ แก้ว ยืนเป็นวงกลมแล้วสวดมนต์กรวดน้ำราดลงไปในกระทง บางแห่งอุทิศให้คนอยู่บางแห่งอุทิศให้คนตาย เสร็จแล้วจะนำกระทงไปวางทิ้งบริเวณพื้นที่ทางสามแพร่ง หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านจึงร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ไต่ถามความเป็นอยู่ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน หรืออาจจะมีการละเล่นต่าง ๆ ก็ได้…

งานลอยกระทงกาบกล้วย

งานลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ประเพณีประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม

  • ตุลาคม 15, 2019

งานลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองประเพณีประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม

งานลอยกระทงกาบกล้วย จังหวัดสมุทรสงครามขอเชิญทุกคนร่วมงานประเพณี  ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองประจำปี 2562 วันนี้จัดขึ้นในวันที่ 11-12 เดือนพฤศจิกายน 2562 วัดภุมรินทร์กุฎีทองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม การจัดงานกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมภายในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองประจำปี 2562 ท่านจะได้พบกับการลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 200,000 รายการการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจ เตยการสานทางอ่างเก็บน้ำ

สนใจร่วมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองประจำปี 2562 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 03475 2847-8

ขอขอบคุณแหล่งที่มา amazingthaitour.com

ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

  • ตุลาคม 13, 2019

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

ประเพณีทอดกฐิน

ช่วงเวลา
ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้

กฐินแปลว่าอะไร?
คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ใน สมัยโบราณ เย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อนแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มี ความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้า ในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)

ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร

พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ดังนั้นถ้ามีความเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินบ้างแล้ว พึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

จองกฐิน เมื่อจะไปจองกฐิน ณ วัดใด พอเข้าพรรษาแล้ว พึงไปมนัสการสมภารเจ้าอาวาสวัดนั้น กราบเรียนแก่ท่านว่าตนมีความประสงค์จะขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้น เพื่อให้รู้ทั่ว ๆ กัน การที่ต้องไปจองก่อนแต่เนิ่น ๆ ก็เพื่อให้ได้ทอดวัดที่ตนต้องการ หากมิเช่นนั้นอาจมีผู้อื่นไปจองก่อน นี้กล่าวสำหรับวัดราษฎร์ ซึ่งราษฎรมีสิทธิจองได้ทุกวัด แต่ถ้าวัดนั้นเป็นวัดหลวง อันมีธรรมเนียมว่าต้องได้รับกฐินหลวงแล้ว ทายกนั้น ครั้นกราบเรียนเจ้าอาวาสท่านแล้ว ต้องทำหนังสือยื่นต่อกองสัมฆการีกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นกฐินพระราชทาน ครั้นคำอนุญาตตกไปถึงแล้ว จึงจะจองได้

เตรียมการ ครั้นจองกฐินเรียบร้อยแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว จะทอดกฐินในวันใด ก็กำหนดให้แน่นอน แล้วกราบเรียนให้เจ้าอาวาสวัดท่านทราบวันกำหนดนั้น ถ้าเป็นอย่างชนบท สมภารเจ้าวัด ก็บอกติดต่อกับชาวบ้านว่าวันนั้นว่านี้เป็นวันทอดกฐิน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหารไว้เลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้มาในการทอดกฐิน

ครั้นกำหนดวันทอดกฐินแล้ว ก็เตรียมจัดหาเครื่องผ้ากฐิน คือไตรจีวร พร้อมทั้งเครื่องบริขารอื่น ๆ ตามแต่มีศรัทธามากน้อย (ถ้าจัดเต็มที่มักมี 3 ไตร คือ องค์ครอง 1 ไตร คู่สวดองค์ละ 1 ไตร)

วันงาน พิธีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น โดยมากจึงจัดงานเป็น 2 วัน วันต้นตั้งองค์พระกฐินที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ จะไปตั้งที่วัดก็ได้ กลางคืนมีการมหรสพครึกครื้นสนุกสนาน ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มักจะมาร่วมอนุโมทนา รุ่งขึ้นเป็นที่วัดทอด ถ้าไปทางบก ก็มีแห่ทางขบวนรถหรือเดินขบวนกันไป มีแตรวงหรืออื่น ๆ เป็นการครึกครื้น ถ้าไปทางเรือก็มีแห่งทางขบวนเรือสนุกสนาน โดยมากมักแห่ไปตอนเช้า และเลี้ยงพระเพล การทอดกฐิน จะทอดในตอนเช้านั้นก็ได้ ทอดเพลแล้วก็ได้ สุดแล้วแต่สะดวก การเลี้ยงพระ ถ้าเป็นอย่างในชนบท ชาวบ้านจัดภัตตาหารเลี้ยงด้วย เจ้าของงานกฐินก็จัดไปด้วย อาหารมากมายเหลือเฟือ แม้ข้อนี้ ก็สุดแต่กาละเทศะแห่งท้องถิ่น

อนึ่ง ถ้าตั้งองค์กฐินในวัดที่จะทอดนั้น เช่น ในชนบทตอนเย็น ก็แห่งองค์พระกฐินไปตั้งที่วัด กลางคืนมีการฉลองรุ่งขึ้น เลี้ยงพระเช้าแล้ว ทอดกฐิน ถวายภัตตาหารเพล

การถวายผ้ากฐิน การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ ครั้นแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้…

ประเพณีแห่หลวงพ่อโต

ประเพณีแห่หลวงพ่อโต จ.สมุทรปราการ

  • ตุลาคม 12, 2019

ประเพณีแห่หลวงพ่อโต จ.สมุทรปราการ

ประเพณีแห่หลวงพ่อโต จ.สมุทรปราการ

วันที่ 14- 16 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโว โรหณะ ร่วมพิธีแห่หลวงพ่อโต ทางรถ และทางน้ำ ภายในงาน มีการประกวดเรือ และแข่งขันเรือ อื่นๆ อีกมากมาย
สถานที่จัดงาน วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดสาขลา โทรศัพท์ 0 2818 4030
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โทรศัพท์ 0 2408 4250

ขอขอบคุณแหล่งที่มา ข้อมูล www.thailandfestival.org…

ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ

  • ตุลาคม 10, 2019

ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ

ประเพณีรับบัว

งานพนักงานขนบธรรมเนียมรับคุณบัวเป็นจารีตของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ชาวไทย English ลาวมอญตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจารีตรับคุณบัว หรือหัวเรื่อง: การโยนคุณดอกบัวลงในห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือเป็นการสักหัวเรื่อง: การหลวงพ่อโตที่เคารพนับถือของของคุณคนประเทศไทยและก็ชาวมอญจ้ะซึ่งจัด ขึ้นทุกปีในวันขึ้น 14 เย็นเดือน 11 ตำนานเล่าตามว่าได้หลวงพ่อโตลอยตามคุณน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาหยุดที่ปากคลองสำโรงบาคาร่าซึ่งเป็นการสำคัญแสดงเ จอนนาแน่นอนว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับประชาชนมากมาย แต่ก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้คนมากมายเช่นกัน ชาวบางพลีหลังจากนั้นมา

แล้วก็ในอดีตอำเภอบางพลีเป็นแหล่งที่มีดอกบัวหลวงมากรวมทั้งมีมากมายในช่วงฤดูฝนโดยการให้เงินบำเพ็ญกุศลในเทศกาลวันออกพรรษา ปีที่จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตเลียนแบบลงเรือสำราญไปตามคลองสำโรงเพื่อประชาชนได้ร่วมกันบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์พระบิดา สามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตตั้งอยู่แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบผลสำเร็จดังหวังจ้ะ

เที่ยว-กิน

เที่ยว-กิน ยามเย็นที่เยาวราช

  • กันยายน 28, 2019

เที่ยว-กิน ยามเย็นที่เยาวราช

เที่ยว-กิน ยามเย็นที่เยาวราช ชมตลาดดอกไม้ที่ปากคลองตลาด ขมอนุสรณ์สถานที่สำคัญ

ตะลุยท่องที่ยว ชม ตลาด 2 เชื้อชาติ “เยาวราช – ปากคลองตลาด” กินเมนู อาหารเลิศรส เดินเพลินๆ ในทุ่งร้านขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของกรุงเทพ พร้อมชมสถานที่สำคัญในหนึ่งวัน

เที่ยวหนึ่งวัน ชม ชิม ช้อป กันเพลินๆ ตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำ บาคาร่า  ละลานตาไปกับร้านอาหารไทย-จีน บนถนนย่านเยาวราช “ไชน่าทาวน์แห่งเมืองไทย” สัมผัสวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีน ชิมเมนูอร่อยมากมาย เดินชมความสวยงามของสีสันดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ “ปากคลองตลาด” ตลาดดอกไม้ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร แล้วไปชมอนุสรณ์สถานที่สำคัญภายในเกาะรัตนโกสินทร์ เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวสไตล์ One Day Trip หนึ่งวันกินของอร่อย ชมสีสันของดอกไม้ ชมความสวยงามสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

วันเพ็ญเดือน

วันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

  • กันยายน 26, 2019

วันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

วันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

ช่วงเวลา วันเพ็ญเดือน 12

ความสำคัญ
ทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย มีการ ทอดผ้าป่า ในเวลากลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน การทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวประแสร์ เป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำ บาคาร่า อันได้แก่ แม่น้ำประแสร์ ประชาชนมีอาชีพประมง ชาวประแสร์นับถือศาสนาพุทธมาแต่บรรพบุรุษ เมื่อมีเงินทองก็คิดที่จะทำบุญ แต่ชาวประแสร์ในอดีตนั้นจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าผู้ใดทำบุญบ้าน ทำบุญแต่งงาน หรือทำบุญอะไรก็ตามจะต้องทอดผ้าป่าด้วย.

ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำสันนิษฐานว่าสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี โดยประชาชนจะนำพุ่มผ้าป่าไปปักไว้กลางแม่น้ำประแสร์ โดยพุ่มผ้าป่าจะใช้กิ่งไม้จากต้นฝาดหรือต้นโปรง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนโดยทั่วไป ประดับตกแต่งพุ่มผ้าป่าให้สวยงาม จากนั้นไปนิมนต์พระสงฆ์มาชักผ้าป่าตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือไปยังพุ่มผ้าป่ากลางลำน้ำประแสร์ ประชาชนที่ร่วมประกอบพิธีจะพายเรือหรือแจวเรือของตนเข้าร่วมพิธีกลางลำน้ำนั้น หลังจากประกอบพิธีกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำแล้ว ประชาชนจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง โดยการจัดการละเล่นอันได้แก่ การแข่งเรือพาย แข่งพายกะโล่ แข่งพายเรือข้ามลำไม้ไผ่ แข่งชกมวยทะเล
การทอดผ้าป่ากลางน้ำได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจะมีขบวนเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนนับร้อยลำมาแห่พุ่มผ้าป่า ภายในเรือจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงตลอดเวลา และตามหน้าบ้านของชาวบ้านปากน้ำประแสร์จะนำพุ่มผ้าป่ามาปักไว้หน้าบ้านของตนบ้านละ 1 พุ่มตามความศรัทธา ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดตะเคียนงามมาชักพุ่มผ้าป่า.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา www.blogger.com…

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • กันยายน 25, 2019

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี ติดกับแนว ชายฝั่งทะเล ด้านตะวันตกของอ่าวไทย จึงทำให้ป่าเขามีสภาพสวยงามแปลกตา บางส่วนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน วิวทิวทัศน์สวยงาม

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ถ้ำพระยานคร ถ้ำขนาดใหญ่ บาคาร่า ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเป็นเชิงชั้นเหมือนม่าน บางส่วนก็หยดย้อยลงมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประภาสเยือนที่นี่ วันที่ 20 มิถุนายน 2433 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยพืชน้ำและบัวสวยงาม มีทางเดินไม้ให้ได้เดินเที่ยวชม

ที่ตั้ง : อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา travel.kapook.com…

WATERZONIC

WATERZONIC 2019 กรุงเทพมหานคร

  • กันยายน 23, 2019

WATERZONIC 2019 กรุงเทพมหานคร

WATERZONIC 2019

วันที่ 4 – 5 ต.ค. 2562

มาร่วมสัมผัส ปรากฏการณ์ดนตรี  EDM ระดับโลกที่จะสาดความสดชื่น บาคาร่า ด้วยสายน้ำพร้อมด้วยดีเจชั้นนำมากมาย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

งานประเพณีนมัสการ

งานประเพณีนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์

  • กันยายน 12, 2019

งานประเพณีนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์

งานประเพณีนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ

วันที่ 18 – 29 ต.ค. 2562 รวม 12 วัน 12 คืน โดยในปี 2562 จัดเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจัดพิธีบวงสรวง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 เวลา 08.30 น. – บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด

จากนั้น เวลา 09.29 น. –บริเวณองค์ พระสมุทรเจดีย์ และพิธีเปิดงานและแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

กำหนดพิธีเปิดงาน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 11

เวลา 08.00 น.

– พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จากนั้น เวลา

14.00 น.

– พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยจะมีพิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ บาคาร่า ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 แรม 8 ค่ำ เดือน 11

เวลา 18.00

– ส่วนช่วงนี้ 2 เป็นการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 รวม 12 วัน 12 คืน

การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศและเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…