ประเพณีการทำบุญโคนไม้

ประเพณีการทำบุญโคนไม้ จังหวัดตราด

  • พฤศจิกายน 28, 2019

ประเพณีการทำบุญโคนไม้ จังหวัดตราด

ประเพณีการทำบุญโคนไม้ จังหวัดตราด

ระยะเวลา ช่วงเดือนเมษายน และหลังจากวันเพ็ญเดือนสิบสอง

สาระสำคัญ
การทำบุญโคนไม้ เป็นประเพณีไทยพื้นบ้านอย่างหนึ่งของจังหวัดตราดที่ทำเป็นประจำทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านในชุมชน การทำบุญโคนไม้และการทำบุญตามสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน นอกจากจะให้ผลในการดำเนินชีวิตโดยตรงแก่ผู้ใหญ่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานของตนรู้จักรักป่า แผ่นดิน และพื้นน้ำ ไม่คิดทำลายธรรมชาติ ที่ตนต้องพึ่งพาอาศัย ในขณะเดียวกันยังสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณสืบทอดให้แก่ลูกหลานในหมู่บ้าน ให้รู้จักการทำบุญให้ทาน มีความเมตตาเอื้อเฟื้อ รู้จักรักผู้อื่น อันเป็นคุณธรรมหลักของการอยู่ร่วมกัน

พิธีกรรม
ชาวบ้านจะนัดหมายกันหลังจากทำบุญสงกรานต์หรือหลังจากทำบุญทอดผ้าป่าคืนวันลอยกระทง แล้วมอบหน้าที่ให้แก่ไวยาวัจกรหรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม นิมนต์พระ เมื่อถึงวันทำบุญ ชาวบ้านจะเตรียมอาหารหวานคาว ดอกไม้ ธูปเทียน ไปยังสถานที่นัดหมาย ทำพิธีกรรมทางสงฆ์ ถวายทานแก่พระสงฆ์ กรวดน้ำเหมือนทำบุญถวายสังฆทาน หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์แล้ว ชาวบ้านจะทำพิธีแห่เรือมีการตีไม้ล่อนำหน้าขบวนไปยังห้วยหนองคลองบึง เพื่อทำพิธีปล่อยเรือที่ทำด้วยกาบหมาก ขดหัวท้ายให้คล้ายเรือ ภายในบรรจุด้วยดอกไม้ ธูปเทียน อาหารคาวหวาน หอม กระเทียม เกลือ พริก เป็นต้น น้อมจิตอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผีป่า ผีโป่ง ผีทุ่ง ผีนา พร้อมกับฝากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไปกับเรือ เสร็จพิธีแล้วจะกลับมายังสถานที่
บำเพ็ญบุญเพื่อรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธี

คำบูชาและแผ่ส่วนกุศล
” บุญนี้ที่ข้าทำ ขอให้เป็นข้าวน้ำ เครื่องพิจารณาสู่วิมานทอง เรืองรองโสภา พบนางฟ้าวันหนึ่งประมาณ ศีลทานดังนี้ ขอศีลธรณี ถึงบิดามารดา ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสูรกาย กุ้งเล็กปลาน้อย ปลาโตปูหอย ใหญ่น้อยเรืองรอง ให้ตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ อินทร์กา เทวา ทุกชั้นพรหมา ท้าวเวสสุวัน พระอินทร์ พระศุกร์สาลี อีกทั้งพระกานต์ จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑ นาค นาคี กินนรี คนพาลขออย่าได้พบ ขอจงประสบพบท่านผู้ดี มีปัญญา ทานของข้านี้ อย่าได้สิ้นที่ ความยากเข็ญใจ ขออย่าได้เกิดมี ขอให้เป็นเศรษฐี มนตรีเจ้าพระยา เดชะกุศล พ้นจตุรา ขอให้ตัวข้า ไปเกิดทันพระศรีอารย์ ยังมีสัตว์อีกหมู่เที่ยวอยู่เวียนว่าย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสาร ได้ชื่อว่าห่า อย่ามาเบียดผลาญ ก่อความรำคาญ ระรานรบกวน วันนี้พวกข้า เจตนาร่วมกัน ได้นำอาหาร คาวหวานล้วน ๆ เชิญท่านมารับ ข้าวกับทั้งมวล ทุกสิ่งสมควร มารับเอาไป แล้วอย่ากังวล ทำให้คนวุ่นวาย ทั้งเด็กผู้ใหญ่ จงไปถิ่นฐาน บรรดาพวกข้า นายบ่าวทั้งนั้น เร็วพลันรนราน ซมซานรีบไป ผีทุ่ง ผีนา ผีป่า ผีโป่ง ทั้งผีตายโหง ทั้งสิ้นทั้งหลาย ต่าง ๆ อย่าช้า รับอาหารไป เร็ว ๆ ไว ๆ จงไปรีบไป ลงเรือนาวา จัดหาไว้ให้ เครื่องเสาเพลาใบ แต่งไว้หราหรู ให้ท่านทุกตนทุกผู้ ไต่ก๋งจุ้นจู้ วิ่งอู้ออกไป คะชาอะโมมะหิ โอกาเสติ ตะถามิ อับเปหิไป สุขสบายทั่วกัน พวกข้าอยู่หลัง มุ่งหวังสุขสันต์ กุศลสรรสร้าง สู่ทางนิพพาน ให้พ้นสงสาร เป็นสุขเกษมใจ อันตัวข้านี้ มีศรัทธาเลื่อมใส ได้สร้างกุศลไว้ ในการวันนี้ โดยมีมโนนัย หวังเป็นปัจจัย แห่งพระนิพพาน แม้ยังไม่สำเร็จ ข้าขอเข้าเขต พระเมตตรัยญาณ เกิดชาติต่อไป ขอให้
เกิดในพุทธกาล ขอถึงซึ่งนิพพาน นะปัจจะโยโหตุ

สาระ
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ภูตผีที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ ผีทุ่ง ผีนา ที่ช่วยคุ้มครองรักษาให้ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง…

ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

  • ตุลาคม 13, 2019

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

ประเพณีทอดกฐิน

ช่วงเวลา
ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้

กฐินแปลว่าอะไร?
คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ใน สมัยโบราณ เย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อนแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มี ความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้า ในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)

ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร

พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ดังนั้นถ้ามีความเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินบ้างแล้ว พึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

จองกฐิน เมื่อจะไปจองกฐิน ณ วัดใด พอเข้าพรรษาแล้ว พึงไปมนัสการสมภารเจ้าอาวาสวัดนั้น กราบเรียนแก่ท่านว่าตนมีความประสงค์จะขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้น เพื่อให้รู้ทั่ว ๆ กัน การที่ต้องไปจองก่อนแต่เนิ่น ๆ ก็เพื่อให้ได้ทอดวัดที่ตนต้องการ หากมิเช่นนั้นอาจมีผู้อื่นไปจองก่อน นี้กล่าวสำหรับวัดราษฎร์ ซึ่งราษฎรมีสิทธิจองได้ทุกวัด แต่ถ้าวัดนั้นเป็นวัดหลวง อันมีธรรมเนียมว่าต้องได้รับกฐินหลวงแล้ว ทายกนั้น ครั้นกราบเรียนเจ้าอาวาสท่านแล้ว ต้องทำหนังสือยื่นต่อกองสัมฆการีกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นกฐินพระราชทาน ครั้นคำอนุญาตตกไปถึงแล้ว จึงจะจองได้

เตรียมการ ครั้นจองกฐินเรียบร้อยแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว จะทอดกฐินในวันใด ก็กำหนดให้แน่นอน แล้วกราบเรียนให้เจ้าอาวาสวัดท่านทราบวันกำหนดนั้น ถ้าเป็นอย่างชนบท สมภารเจ้าวัด ก็บอกติดต่อกับชาวบ้านว่าวันนั้นว่านี้เป็นวันทอดกฐิน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหารไว้เลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้มาในการทอดกฐิน

ครั้นกำหนดวันทอดกฐินแล้ว ก็เตรียมจัดหาเครื่องผ้ากฐิน คือไตรจีวร พร้อมทั้งเครื่องบริขารอื่น ๆ ตามแต่มีศรัทธามากน้อย (ถ้าจัดเต็มที่มักมี 3 ไตร คือ องค์ครอง 1 ไตร คู่สวดองค์ละ 1 ไตร)

วันงาน พิธีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น โดยมากจึงจัดงานเป็น 2 วัน วันต้นตั้งองค์พระกฐินที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ จะไปตั้งที่วัดก็ได้ กลางคืนมีการมหรสพครึกครื้นสนุกสนาน ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มักจะมาร่วมอนุโมทนา รุ่งขึ้นเป็นที่วัดทอด ถ้าไปทางบก ก็มีแห่ทางขบวนรถหรือเดินขบวนกันไป มีแตรวงหรืออื่น ๆ เป็นการครึกครื้น ถ้าไปทางเรือก็มีแห่งทางขบวนเรือสนุกสนาน โดยมากมักแห่ไปตอนเช้า และเลี้ยงพระเพล การทอดกฐิน จะทอดในตอนเช้านั้นก็ได้ ทอดเพลแล้วก็ได้ สุดแล้วแต่สะดวก การเลี้ยงพระ ถ้าเป็นอย่างในชนบท ชาวบ้านจัดภัตตาหารเลี้ยงด้วย เจ้าของงานกฐินก็จัดไปด้วย อาหารมากมายเหลือเฟือ แม้ข้อนี้ ก็สุดแต่กาละเทศะแห่งท้องถิ่น

อนึ่ง ถ้าตั้งองค์กฐินในวัดที่จะทอดนั้น เช่น ในชนบทตอนเย็น ก็แห่งองค์พระกฐินไปตั้งที่วัด กลางคืนมีการฉลองรุ่งขึ้น เลี้ยงพระเช้าแล้ว ทอดกฐิน ถวายภัตตาหารเพล

การถวายผ้ากฐิน การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ ครั้นแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้…

การทำบุญตักบาตร

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

  • ตุลาคม 1, 2019

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

ความสำคัญ
เพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ ที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท และเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญในพุทธศาสนา

พิธีกรรม
๑. จัดเตรียมขบวนรถทรงหรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อชักหรือหามนำหน้าพระสงฆ์ในการรับบาตร หรือจะให้อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เชิญพระพุทธรูปก็ได้
๒. พระพุทธรูปที่จะเชิญนิยมพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ถ้าไม่มีอาจใช้ปางอื่น ๆ แต่ให้เป็นพระพุทธรูปยืน
๓. พุทธศาสนิกชนเตรียมภัตตาหารใส่บาตร โดยเฉพาะข้าวต้มลูกโยนที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
๔. มีการแสดงพระธรรมเทศนา

สาระ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ เป็นที่ชื่นชมยินดีโดยทั่วไป เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก พุทธบริษัททั้งหลายมีความชื่นชมยินดีจึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาจากเทวโลกของพระพุทธองค์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com…

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟ และพิธีรับขวัญเดือนเด็กไทยที่กำลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย

  • กรกฎาคม 27, 2019

พิธีโกนผมไฟ และพิธีรับขวัญเดือนเด็กไทยที่กำลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย

พิธีโกนผมไฟ

โกนผมไฟ คืออะไร ?

โกนผมไฟ หรือ พิธีทำขวัญเดือน เป็น พิธีโบราณ คนส่วนใหญ่มีความเชื่อกันว่า ผมของเด็กที่ติดมากับครรภ์มารดานั้น ไม่ค่อยสะอาดนัก บาคาร่า จึงต้องโกนทิ้งเพื่อให้ผมขึ้นมาใหม่ แต่จะโกนเมื่อแรกคลอดเลยนั้นก็ไม่สะดวก เนื่องจากยังต้องวุ่นอยู่กับการเลี้ยงดูและจัดหาข้าวของเครื่องใช้ ตัวมารดาเองเพิ่งคลอดบุตรยังไม่ค่อยแข็งแรงนักอีกสาเหตุหนึ่งคือเด็กที่คลอดใหม่ๆ กะโหลกศีรษะยังบอบบาง แม้เมื่อมีอายุครบ ๑ เดือนแล้วก็ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไรนัก การทำพิธีโกนผมไฟจึงควรระมัดระวัง และให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโกนผมให้ จะดีกว่าทำกันเอง หรือบ้างก็กล่าวว่า เมื่อทารก คลอดจาก ครรภ์มารดา ครบ 1 เดือน ถือว่าพ้นเขต อันตราย กลายเป็น “ลูกคน” แน่นอน หากโกนผมไฟช้า เชื่อกันว่า จะทำให้เด็กดื้อ

ดังนั้นเมื่อครบ 1 เดือน กับ 1 วัน จึงจัดให้มีการทำขวัญ ตั้งชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ เด็ก ส่วนพิธีโกนผมไฟ จะใหญ่โตมโหฬารอย่างไรนั้น ก็สุดแต่กำลังทรัพย์ ของบิดามารดา หรือ วงศาคณาญาติ การรับขวัญเดือนนั้น บางท้องถิ่นก็มีนิยมนำลูกฟักเขียว สร้อยคอทองคำ กำไลข้อมือข้อเท้า ข้าวสาร น้ำสะอาด มาไว้ใกล้ ๆ เด็กด้วยเพื่อให้เลี้ยงง่ายเชื่อกันว่าฟักนั้นเนื้อเย็นเมื่อเด็กเนื้อเย็นก็จะไม่เจ็บป่วยไข้ง่าย ๆ ที่เหลือก็เป็นเครื่องประดับก็หมายถึงให้พรั่งพร้อมในชีวิตนั่นเอง

พิธีโกนผมไฟ

ในสมัยก่อน หลักของการโกนผมไฟ ก็คือ นิมนต์พระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ เชิญผู้ใหญ่ในพิธี หลั่งน้ำมนต์ ด้วยสังข์ที่ศีรษะเด็ก ระหว่างนั้น พระสงฆ์สวดชะยันโต ปี่พาทย์บรรเลงเพลงอวยชัย จากนั้นมอบเด็ก ให้ผู้อื่น โกนผมไฟต่อ พอเสร็จพิธีโกนผมไฟแล้ว จะมีพิธีเอาเด็กลงอู่สู่เปล

แต่ในปัจจุบัน พิธีรีตองเหล่านี้นับวันยิ่งหายากเต็มที เพราะไม่ว่าด้วยสาเหตุของเวลาที่จำกัด บวกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่เลยโกนผมไฟกันเอง ซึ่งจะง่ายขึ้นถ้าโกนในช่วงที่เด็กกำลังหลับอยู่ อุปกรณ์ในการโกนผมไฟนั้นมี ใบมีดโกน กรรไกร หวี ใบบอน หรือ ใบบัว 1 ใบ (ไว้ลองเส้นผม) และดอกอัญชัน กานพลู

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อโกนผมเสร็จแล้ว เส้นผมที่ไว้บนใบบอน หรือใบบัว ผู้ใหญ่จะเอาไปลอยน้ำ หรือไว้ในต้นไม้ที่สูง โดยที่เก็บส่วนหนึ่งใส่กล่องไว้พอเป็นพิธี แล้วไปวางในเตียงของเด็ก หรือไว้ใกล้ตัวเด็ก เพราะโบราณเชื่อกันว่า เด็กจะไม่งอแง ถ้ามีเส้นผมของเขาอยู่ใกล้ตัว คล้ายว่าเด็กจะหวงของ ๆเขามาก แต่ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้

พิธีโกนผมไฟ

ขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ นำดอกอัญชัน โดยขยี้ให้สีของดอกไม้ออกมา แล้วนำมาทาที่ศีรษะของเด็ก เพื่อที่ว่าผมที่ขึ้นใหม่จะได้ดกดำมากกว่าเดิม

นอกจากโกนผมไฟแล้ว คิ้วของเด็กก็ต้องโกนด้วยเช่นกัน ดังนั้น คนโบราณจึงนิยมนำ ก้านพลูมาเขียนคิ้วเพื่อให้คิ้วที่ขึ้นมาสวยงามได้รูป

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา winnews.tv…

ประเพณีท่องเที่ยว

ประเพณีท่องเที่ยว ของวัฒนธรรมไทย

  • กรกฎาคม 8, 2019

ประเพณีท่องเที่ยว ของวัฒนธรรมไทย

ประเพณีท่องเที่ยว ชวนเที่ยวนครปฐม ไปเดินเล่นชิล ๆ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้าน ราคาไม่แพงที่ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม พบกับอาหารและขนมพื้นบ้าน พร้อมกับสินค้าทางการเกษตรมากมาย และยังได้ไหว้พระทำบุญ ณ วัดศีรษะทอง
หน้าฝนแบบนี้ หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่อยากเดินทางไปเที่ยวที่ไหนไกล ๆ แต่จะปล่อยให้วันหยุดว่าง ๆ ผ่านเลยไปก็น่าเสียดายนะคะ วันนี้เรามีที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มานำเสนอ บาคาร่า เป็นหนึ่งในที่เที่ยวนครปฐมที่เพิ่งเปิดมาไม่นานนี้เอง นั่นก็คือ ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม
ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ห่างจากวัดศรีษะทองประมาณ 200 เมตร เป็นตลาดในร่มขนาดกว้างขวาง ตกแต่งและออกแบบให้มีกลิ่นอายแบบพื้นบ้าน เพดานยกสูง เปิดรอบด้าน บรรยากาศปลอดโปร่ง พื้นปูน เดินช้อปปิ้งง่าย ไม่ร้อน ไม่เฉอะแฉะ มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านค้า
ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

สินค้าที่จำหน่ายในตลาดก็มีหลากหลายประเภท ทั้งอาหารคาว ขนมหวาน เครื่องดื่ม และสินค้าทางการเกษตรสด ๆ จากสวนของชาวบ้านในท้องถิ่น ที่น่าลิ้มลอง อาทิ กุ้งฝอยทอดมันสูตรโบราณ, เฮียแจ็ค เป็ดพะโล้, ไก่ทอดปรุงรส, ข้าวเหนียวหมู, คอหมูย่าง, หมู-ไก่ย่าง, ข้าวมันไก่, ซูชิ, ลูกชิ้นปิ้ง, ขนมหวานเมืองเพชร, ขนมไทยและเบเกอรี่แม่แก้วกะโตโต้ โรตีสายไหม, ขนมโตเกียว, ขนมไข่, ขนมมาม่อนจัง, วุ้นกะทิ , ขนมครกไทยโบราณ, ขนมครกสิงคโปร์, ขนมบ้าบิ่น, กล้วยทอด, โดนัท, ชานมไข่มุก, น้ำแข็งใส, ผัก-ผลไม้พื้นบ้านสด ๆ จากสวน หมู-ไก่สด และ  รองเท้าแฟชั่น, เครื่องสำอางค์  ของเล่นโบราณ เป็นต้น
ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง เปิดให้เที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ร้านค้าจะเปิดเยอะ และบรรยากาศคึกคัก มีสถานที่จอดรถฟรี มีห้องน้ำ ทั้งนี้สามารถที่จะไปทำบุญไหว้พระต่อที่วัดศรีษะทอง ซึ่งโด่งดังเรื่องของการไหว้พระราหูได้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตลาดท่องเที่ยวศีรษะทอง นครปฐม

การเดินทางจากกรุงเทพฯ เริ่มที่เขตตลิ่งชัน ให้ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี ขับมุ่งตรงไปที่อำเภอนครชัยศรี นครปฐม แล้วเลี้ยวตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข 4 ตรงไปราว 6 กิโลเมตร ให้สังเกตพุทธ พระพิฆคเนศ เลยไปอีกนิดจะเห็นทางเข้าวัดศรีษะทองทางขวามือ ให้เตรียมหาช่องทางยูเทิร์นกลับไปยังทางเข้าวัดศรีษะทอง จากปากทางขับรถเข้าไปอีกราว 400 เมตร ตลาดจะอยู่ด้านหน้าทางข้ามสะพานเข้าวัดศรีษะทอง…

เทศกาลกินปลา

เทศกาลกินปลา ประเพณีของเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24

  • มิถุนายน 18, 2019

เทศกาลกินปลา ประเพณีของเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี เชิญเที่ยวชมงาน  เทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์  ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 ณ เทวาลัยพระพรหม วิทยาลัยเกษตรและ

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสิงห์บุรี ณ เทวาลัยพระพรหม, ชมมักกะลีผล ณ วัดพระปรางค์มุนี บาคาร่า ชมแหล่งผลิตผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี ณ บ้านบางน้ำเชี่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง

จำหน่ายสินค้าประเภทปลาทุกชนิด, เลือกซื้อสินค้า OTOP และของดีเมืองสิงห์, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม, ร่วมลุ้นรางวัลกาชาด และพบกับศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อาทิ สักการะพระพรหมองค์ใหญ่ สิ่ง

ชายเมืองสิงห์ หญิงลีเมืองอินทร์  ชิมปลาช่อนแม่ลาของแท้จากลำน้ำแม่ลา และเมนูอาหารแม่ครัวหัวป่า, ตลาดไทยย้อนยุคเรือนพดด้วง ไทยสตรีทฟู้ด ร.ศ.130” แต่งกายไทย กินสำรับไทย ดูโขนที่เรือนไทย, นิทรรศการปลาน้ำจืดและปลาสวยงาม การ

บรรยายธรรม ปลาช่อนแม่ลาของดีเมืองสิงห์ โดย พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต, การประกวด กระดี่..นางฟ้า..กลายพันธ์ การประกวดหุ่นปลาสวยงาม, การประกวดร้องเพลง Cloning

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมผัดข้าวผัดปลา โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและเชฟจากัวร์ ธีรวีย์ ดิษยะไชยพงษ์ (ฉายาข้าวแกงร้อยล้าน), การแสดงแสง เสียง สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ชุด มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ บึงแม่ลา ล้ำค่า ปลาช่อนสิงห์บุรี และ ไทยต้องเป็นไท ไทยมิใช่เชลย

สินค้า OTOP ของดีเมืองสิงห์ อีกทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี การจัดตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ทาง จังหวัดสิงห์บุรี จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี” ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 ณ เทวาลัยพระพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

 …

บูชาไหว้สาครู

บูชาไหว้สาครูบาเจ้า ประเพณีของของไทย

  • มิถุนายน 3, 2019

บูชาไหว้สาครูบาเจ้า ประเพณีของของไทย

บูชาไหว้สาครู เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย  ต๋นบุญ หรือ  นักบุญแห่งล้านนา” ที่ได้ทำคุณประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนา เป็นที่เคารพนับถือและเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มีศีลธรรม ความรัก

บูชา การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย การแสดงสื่อผสมประกอบแสง สี เสียง ชุด “กลองล้านนาปูจาครูบาเจ้า”พิธีตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 นาที เพื่อถวายบูชาและประกาศคุณงามความดี บูชาบารมีครูบาศรีวิชั

(ขบวนธรรมยาตรา) เคลื่อนขบวนจากสามแยกดอยติ ไปยังบริเวณด้านหน้ารูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ดูบอลออนไลน์ วัดดอยติ พิธีสรงน้ำรูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันตีกลองหลวงล้านนา การแข่งขันตีกลอง

จังหวัดลำพูน ขบวนครัวทานชนเผ่าปากะเกอญอ ขบวนครัวทานจากชุมชนต่างๆ ในตำบลป่าสัก ขบวนสภาวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองลำพูน ขบวนคณะศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศ

ร่วมกันได้อย่างสงบสุข กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขบวนแห่ครัวทาน เครื่องสักการะไหว้สาครูบาศรีวิชัย ขบวนชาติพันธุ์ใน

ขอบคุณแหล่งที่มา https://thai.tourismthailand.org

 

 

 …

ทำขัวญข้าว

ทำขัวญข้าว

  • มิถุนายน 1, 2019

ทำขัวญข้าว

ทำขัวญข้าว ทำขวัญข้าวหรือทำขวัญแม่โพสพ ตามความเชื่อที่ว่าแม่โพสพมีพระคุณจึงต้องทำขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้าว ทั้งการเกิดเองตามธรรมชาติและจากการที่มนุษย์จะกระทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่นเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการขอบคุณและเอาใจแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และเพื่อขออภัย รวมทั้งเรียกขวัญแม่โพสพเพื่อเป็นศิริมงคล ด้วยความเชื่อที่ว่าแม่โพสพเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต พอข้าวตั้งท้องจึงเชื่อว่าอยากทานอาหารเหมือนคนท้อง ชาวนาในชุมชนจึงทำพิธีทำขวัญแม่โพสพที่แปลงนาพร้อมกัน โดยจัดนำอาหารคาวหวานมาเป็นเครื่องไหว้แม่โพสพ ความสำคัญก็คือ เป็นพิธีกรรมสำคัญที่ชาวนาเชื่อว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนา

ประเพณีทำขวัญข้าว เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งจะกระทำกันในช่วงที่ข้าวตั้งท้อง แต่เดิมจะอยู่ในราวกลางเดือน ๑๐ หรือ ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้น 3 ค่ำเดือน
มีความเชื่อว่าถ้าได้ทำขวัญข้าว และถ้าพระแม่โพสพได้รับเครื่องสังเวยแล้ว ไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้ม หนอน สัตว์ต่าง ๆ มากล้ำกราย ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนถวายแก่พระสงฆ์เมื่อข้าวนาสุกดีแล้ว เมื่อนวดข้าวเสร็จก็จะกำหนดวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นำข้าวขึ้นยุ้ง ชาวบ้านก็จะมาร่วมทำขวัญข้าว ร้องเพลงทำขวัญแม่โพสพ

ประเพณีทำขวัญข้าว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาให้รู้ว่า การทำนาปลูกข้าวของตนนั้น จะไม่สูญเปล่า เพราะพระแม่โพสพเป็นผู้ดูแล และเมื่อมีการเกี่ยวข้าวก็จะมาช่วยกันเกี่ยวข้าว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และที่สุดคือการร่วมสนุกสนานเมื่อทุกคนเหนื่อยยาก และประสบความสำเร็จด้วยดี

ขอบคุณแหล่งที่มา https://traditionofthailand.blogspot.com

 

 …

มือถีอ

มือถือ หน้าหลัก ร้อยเรื่องเที่ยว อัพเดตเทรนด์ก่อนใคร ที่นี่ !! มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย

  • พฤษภาคม 24, 2019

มือถีอ หน้าหลักร้อยเรื่องเที่ยว อัพเดตเทรนด์ก่อนใคร ที่นี่   มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย

มือถีอ  หน้าหลัก ร้อยเรื่องเที่ยว อัพเดตเทรนด์ก่อนใคร ที่นี่  มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว!
มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว!
221
SHARES
มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว! By Editor.Mushroom Travelโพสเมื่อ 21 พ.ค. 2562

มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว!
เพราะ ‘ภาพถ่าย’ คือเครื่องบันทึกความทรงจำชิ้นเยี่ยม เมื่อได้หวนดูภาพแห่งความสุขเมื่อใดก็ทำให้เรายิ้มได้ทุกครั้ง แน่นอนว่าการพกกล้องดิจิทัลแบบฟูลเฟรม (Full-Frame) ระดับเทพอย่างกล้อง DSLR, SLR หรือกล้อง Mirrorless ขวัญใจสายฮิปสเตอร์เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็มีข้อเสียหน่อยๆ ตรงที่มันหนัก แถมถ้าอยากได้รูปสวยๆ หน้าชัดหลังเบลอก็ต้องพกเลนส์แบบจัดหนักจัดเต็มเพิ่มอีก ซึ่งถ้าใครรักการถ่ายภาพ ชอบรูปโปรๆ ก็ไม่ว่ากัน แต่อย่างที่รู้กันว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปมาก เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนก็ถ่ายภาพสวยไม่แพ้กล้องตัวใหญ่เลย เวลาไปเที่ยวแค่พกมือถือที่มาพร้อมกล้องดีๆ ก็ได้ภาพสวยระดับมืออาชีพแล้วค่ะ ใครกำลังมองหา มือถือน่าใช้ 2019 เครื่องใหม่ มัชรูมทราเวลมีอัพเดตให้ชม กับ 4 สมาร์ทโฟนน่าสนใจ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 ฟังก์ชั่นเริ่ด ถ่ายรูปคม เหมาะกับคนชอบเที่ยว มีรุ่นไหนบ้างไปชมเลย

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.mushroomtravel.com

ตกแต่งคอนโด

ตกแต่งคอนโด สวยงามไม่พึ่งบิวต์ดีไซน์ตามใจฉัน

  • พฤษภาคม 19, 2019

ตกแต่งคอนโด สวยงามไม่พึ่งบิวต์ดีไซน์ตามใจฉัน

ตกแต่งคอนโด เพราะเช่าอพาร์ตเมนต์มานาน และอายุมากขึ้น คุณ ohonie เลยตัดสินใจซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการให้มาไม่ตอบโจทย์ จึงวางแผนการตกแต่งตามสไตล์ที่ชอบ และอยู่ในงบที่ตัวเองจ่ายไหว โดยไม่พึ่งบิวต์อินแต่ใช้เฟอร์นิเจอร์กับพร็อพต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ห้องน่าอยู่มากขึ้น เอาเป็นว่าใครอยากได้ไอเดียมาตกแต่งคอนโดของตัวเอง ตามมาดูกันเลยค่ะ

รีวิวตกแต่งคอนโดขนาด 25 ตร.ม. แบบไม่พึ่งบิวต์อินก็สวยได้ บ้านหลังแรกสวรรค์น้อย ๆ ของเรา โดย คุณ ohonie

ขอเกริ่นก่อนนะคะ ว่าย้ายบ้านมาเช่าอพาร์ตเมนต์ใกล้ที่ทำงาน อยู่มา 10 ปี พอดิบพอดี อายุเริ่มมากขึ้นเลยตัดสินใจจะซื้อบ้าน แต่เบี้ยน้อยหอยน้อยเลยได้เป็นคอนโด จากที่เคยเช่าอยู่ทำให้ของที่อยู่ในห้องต้องเยอะเป็นธรรมดา โดยเฉพาะของสวย ๆ งามของผู้หญิง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หลังจากคอนโดเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ได้เข้าไปตรวจห้อง และทำการยื่นกู้ไปแล้วนั้น ตัวห้องที่เลือกไม่ได้อยู่ตรงวิวสวยอย่างสระว่ายน้ำหรือสวนเลย คิดแค่ว่าขอแบบห้องกลาง ๆ ก็พอ แต่พอเห็นห้องจริง ๆ ถึงกับต้องกุมขมับ เพราะตรงห้องได้เสาไฟฟ้าของโครงการ และทางสามแพร่ง เลยคิดว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ห้องนี้แล้วมีความสุข จึงมีความคิดตกแต่งห้องตามสไตล์ที่ตัวเองชอบ และอยู่ในงบที่ตัวเองจ่ายไหว และประเด็นสำคัญคือสามารถเก็บเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครื่องสำอางได้ลงตัวและเป็นระเบียบ

ทางโครงการคอนโดขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ แถมแอร์ แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาไม่ตอบโจทย์ของเรา จึงวางแผนการตกแต่งห้องเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของเรา และการเลือกโทนสีของห้อง เราทาสีเป็นสีขาวครีมโดยเลือกสีที่ทำความสะอาดง่ายแทนการติดวอลเปเปอร์ และคุมโทนสีในการแต่งห้องให้ไปแนวทางเดียวกันมากที่สุด
ห้องเป็นสี่เหลี่ยม ขนาด 25 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ ต่อจากนี้เป็นรูป Before and After นะคะ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณแหล่งที่มา https://home.kapook.com/

 …