ประเพณีแห่นางดาน

ประเพณีแห่นางดาน

  • พฤษภาคม 31, 2019

 ประเพณีแห่นางดาน

 ประเพณีนางดาน เป็นพิธีของพราหมณ์แห่งเมืองคอน หรือ “พิธีตรียัมปวาย” ตามความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ จะมีการประกอบพิธี “ตรียัมปวาย-โล้ชิงช้า” เพื่อต้อนรับพระอิศวรหรือพระศิวะ เป็นเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่เสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ เป็นการประสาทพรให้มนุษย์โลกมีความสงบสุข และช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัย

พิธีตรียัมปวาย – ตรียัมปวายปรากฎขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก่อนรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ประกอบพิธีกันในเดือนอ้าย สันนิษฐานว่าปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และเป็นที่นิยมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวกันว่าในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย – ตรีปวาย พระองค์ได้เสด็จฯ ไปส่งเทพเจ้าทุกปีมิได้ขาด และยังโปรดให้จัดข้าวของจากกรุงศรีอยุธยาออกไปทำพิธี ณ เทวสถานเมืองนครศรีธรรมราชด้วย (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ,๒๕๑๔ : ๘๐)

ในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา พระราชพิธีตรียัมปวายได้ถูกเปลี่ยนมาประกอบพิธีกันในเดือนยี่ มีหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกการเปลี่ยนกำหนดมาการประกอบพิธีกันขึ้นในเดือนยี่ คือ ปรากฎอยู่ในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์

ขอบคุณแหล่งที่มา https://baifernsunthara.wordpress.com

 

 …

แข่งเรือยาว

แข่งเรือยาว งานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาทเป็นที่เที่ยวอีกแบบหนึ่ง

  • พฤษภาคม 29, 2019

แข่งเรือยาว งานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาทเป็นที่เที่ยวอีกแบบหนึ่ง

แข่งเรือยาว  สำหรับในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2561  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัด  และบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดพระยาตาก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวของ

นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ทุกคนให้ความเคารพศรัทธา ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า รวมถึงเลือกซื้อ

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะนมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร

กรกฎาคม 2561 รอบคัดเลือกประเภท 30 ฝีพาย (รอบสอง) รอบคัดเลือกประเภท 55 ฝีพาย รอบชิงชนะเลิศประเภท 30 ฝีพาย และ 55 ฝีพาย ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

กำหนดการแข่งขันเรือยาว แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกประเภท 30 ฝีพาย 40 ฝีพาย และรอบชิงชนะเลิศ 40 ฝีพาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 26

สาวรีย์รัชกาลที่ 5 ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ มหกรรมอาหารอร่อย สวนสนุก และการแสดงคอนเสิร์ต

กำหนดพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดฯ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ไหว้พระแม่คงคา สักการะพระบรมราชานุ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://tiewpakklang.com

 

 …

ประเพณีไหลเรือไฟ

ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพนีของชาวอีสารและวัฒนธรรมไทย

  • พฤษภาคม 28, 2019

ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพนีของชาวอีสารและวัฒนธรรมไทย

ประเพณีไหลเรือไฟ สำหรับจังหวัดต่างๆ ที่มีการจัดประเพณีไหลเรือไฟ เช่น จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม
จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี และอื่นๆ มักจะมีพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ส่วนมูลเหตุของความเชื่อนั้นมีด้วยกันหลายประการ เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาประทีปตามประเพณี
จะก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้กระทำคือ การได้ถวายพุทธบูชาด้วยประทีปโคมไฟ จะทำให้เป็นผู้มีตาทิพย์
รู้แจ้งและเกิดปัญญา สำเร็จเป็นพระอรหันต์

เชื่อว่าเป็นการบูชาพญานาค ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาแม่น้ำ
และช่วยคุ้มครองคนที่สัญจรทางน้ำให้มีความปลอดภัย

เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท จากตำนานได้กล่าวมาว่า
เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดเหล่าพญานาคที่ภพนาค ก่อนเสด็จกลับ เหล่าพญานาค
ได้ขอให้พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้สักการะ ณ ริมฝั่งแม่น้ำ

เชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่โพสพ บูชาพระแม่คงคาที่ประทานความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่เหล่ามนุษย์

เชื่อว่าเป็นการบูชา วันพระเจ้าเปิดโลก ซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ในธรรมบทว่า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จกลับไปชั้นดาวดึงส์ หลังจากสิ้นสุดการโปรดพุทธมารดา
มีความเชื่อกันว่าวันนั้น สวรรค์ภูมิ มนุษย์ภูมิ นรกภูมิ จะเปิดให้เห็นกันทั่ว จึงได้เกิดประเพณีไหลเรือไฟ
เป็นพุทธบูชาก่อน 1 วัน ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ประเพณีไหลเรือไฟยังมีความเชื่อสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ว่าเป็นการทำให้เคราะห์กรรมต่างๆ ลอยไหลไปกับสายน้ำ เหลือแต่สิ่งดีๆ ในชีวิตการทำเรือ
สำหรับประกอบพิธีไหลเรือไฟ

เรือไฟที่ใช้ในการประกอบพิธีนั้น มักประดิษฐ์มาจากต้นกล้วย หรือไม้ไผ่ต่อกันเป็นแพเรือยาว
โดยสานไม่ไผ่เป็นโครงก่อน ส่วนรูปร่างนั้นทางช่างผู้ชำนาญจะเป็นผู้ออกแบบ ด้านนอกของเรือ
จะมีดอกไม้ ธูปเทียน ตะเกียง และใต้สำหรับจุดให้เกิดความสว่างไสวเพื่อเป็นพุทธบูชา
ส่วนภายในเรือจะบรรจุไปด้วยขนม ข้าวต้มมัด กล้วย อ้อย หมาก พลู บุหรี่ และเครื่องไทยทานต่างๆ

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.watpamahachai.net

 …

ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีของชาวไทย

  • พฤษภาคม 27, 2019

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีของชาวไทย 

ประเพณีรับบัว สิ่งใดที่เป็นสิ่งสำคัญและมีเอกลักษณ์ รวมถึงการมีคุณค่าอย่างมาก ย่อมจะถูกอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา และให้คนรุ่นหลังได้สืบสานสิ่งนั้นต่อไป
เฉกเช่น ประเพณีโยนบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเรียกกันว่าเป็นประเพณีโยนบัน 1 เดียวในโลก เลยทีเดียว ซึ่งรับรองได้เลยว่ามีแค่ที่จังสมุทรปราการเท่านั้น ซึ่งประเพณีโยนบัวจะจัดขึ้นในวัน ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยจะอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี 2555 และได้มีการจัดประเพณีโยนบัวมามากกว่า 80 ครั้งแล้ว และยังคงจัดต่อไปในทุกที สำหรับท่านใดท่อยากจะลองไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถมาร่วมงานได้ที่ประเพณีโยนบัว จังหวัดสมุทรปราการ

มีการหลอมรวมไมตรีอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือเพื่อให้ประชาชนต่างถิ่นได้เคารพบูชาจนเกิดเป็นประเพณีโยนบัวขึ้น ซึ่งประเพณีโยนบัวเป็นเอกลักษณ์ของชาวบางพลีและชาวพระประแดง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลอมรวมจิตใจของชาวบางพลีและพระประแดงเข้าด้วยกัน ซึ่งประเพณีโยนบัวยังได้รับการประกาศเป็นมรดก

ประกวดเรือ และในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแข่งชันมัดข้าวต้มแบะกินข้าวต้มมัด
ความเชื่อของคนสมัยก่อนต่อประเพณีโยนบัวเชื่อกันว่า เกิดจากไมตรีของชาวบางพลีที่จะเก็บบัวไว้ให้ชาวมอญพระประแดงนำไปไหว้พระในวันออกพรรษา จากนั้นได้

และแล่นไปตามคลองบางพลี เพื่อให้ชาวบ้านได้เคารพสักการะ ซึ่งมีผู้คนที่ไปร่วมประเพณีโยนบัวกันอย่างมากมายทั้งคนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อโตและพระพุทธศาสนา โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากอธิษฐานแล้วโยนบัวลงเรือที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตจะทำให้คำอธิษฐานสมปรารถนา และในขบวนเรือยังมีเรืออีกหลายลำที่ตกแต่งด้วยความสวยงามเพื่อเข้าร่วมการ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://thailandtourismdirectory.go.th

 

 

 …

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

  • พฤษภาคม 26, 2019

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง บรรพ์ได้แสดงความยินดี ที่พืชผลเก็บเกี่ยวได้ จึงได้นำผลผลิตแรกที่ได้ ไปบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือ เพื่อขอบคุณที่บันดาลให้การเพาะปลูกของตนได้ผลดี รวมทั้งเลี้ยงดูผีที่อดอยาก และการเซ่นสรวงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เสร็จแล้วก็มีการสมโภชเลี้ยงดูกันเอง ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความเจริญแล้ว การวิตกทุกข์ร้อน เรื่องเพาะปลูกว่าจะไม่ได้ผลก็น้อยลงไป แต่ก็ยังทำการบวงสรวง ตามที่เคยทำมาจนเป็นประเพณี เพียงแต่ต่างก็แก้ให้เข้ากับคติลัทธิทางศาสนาที่ตนนับถือ เช่น มีการทำบุญสุนทานเพิ่มขึ้นในทางพุทธศาสนา เป็นต้น แต่ที่สุด ก็คงเหลือแต่การเล่นสนุกสนานรื่นเริงกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การลอยกระทงจึงมีอยู่ในชาติต่างๆทั่วไป และการที่ไปลอยน้ำ ก็คงเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยา ที่มนุษย์โดยธรรมดา มักจะเอาอะไรทิ้งไปในน้ำให้มันลอยไป ทำไมกระทงส่วนใหญ่เป็นรูปดอกบัว ในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือตำนานนางนพมาศ ซึ่งเป็นพระสนมเอก ของพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพระร่วง แห่งกรุงสุโขทัย ได้กล่าวถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองว่า เป็นเวลาเสด็จประพาสลำน้ำ ตามพระราชพิธีในเวลากลางคืน และได้มีรับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในทั้งหลาย ตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ธูปเทียน นำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่ง ในคราวนั้น ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศพระสนมเอก ก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น ด้วยเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษ ที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละครั้งในวันดังกล่าว สมควรทำเป็นกระทงแต่งประทีป ลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งเมื่อพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็น ก็รับสั่งถามถึงความหมาย นางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย พระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับ กษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน 12 ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน” ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมาจนปัจจุบัน ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.sanook.com/      …

มือถีอ

มือถือ หน้าหลัก ร้อยเรื่องเที่ยว อัพเดตเทรนด์ก่อนใคร ที่นี่ !! มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย

  • พฤษภาคม 24, 2019

มือถีอ หน้าหลักร้อยเรื่องเที่ยว อัพเดตเทรนด์ก่อนใคร ที่นี่   มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย

มือถีอ  หน้าหลัก ร้อยเรื่องเที่ยว อัพเดตเทรนด์ก่อนใคร ที่นี่  มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว!
มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว!
221
SHARES
มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว! By Editor.Mushroom Travelโพสเมื่อ 21 พ.ค. 2562

มือถือน่าใช้ 2019 ถ่ายรูปสวย ฟังก์ชั่นครบ น่าพกไปเที่ยว!
เพราะ ‘ภาพถ่าย’ คือเครื่องบันทึกความทรงจำชิ้นเยี่ยม เมื่อได้หวนดูภาพแห่งความสุขเมื่อใดก็ทำให้เรายิ้มได้ทุกครั้ง แน่นอนว่าการพกกล้องดิจิทัลแบบฟูลเฟรม (Full-Frame) ระดับเทพอย่างกล้อง DSLR, SLR หรือกล้อง Mirrorless ขวัญใจสายฮิปสเตอร์เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็มีข้อเสียหน่อยๆ ตรงที่มันหนัก แถมถ้าอยากได้รูปสวยๆ หน้าชัดหลังเบลอก็ต้องพกเลนส์แบบจัดหนักจัดเต็มเพิ่มอีก ซึ่งถ้าใครรักการถ่ายภาพ ชอบรูปโปรๆ ก็ไม่ว่ากัน แต่อย่างที่รู้กันว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปมาก เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนก็ถ่ายภาพสวยไม่แพ้กล้องตัวใหญ่เลย เวลาไปเที่ยวแค่พกมือถือที่มาพร้อมกล้องดีๆ ก็ได้ภาพสวยระดับมืออาชีพแล้วค่ะ ใครกำลังมองหา มือถือน่าใช้ 2019 เครื่องใหม่ มัชรูมทราเวลมีอัพเดตให้ชม กับ 4 สมาร์ทโฟนน่าสนใจ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 ฟังก์ชั่นเริ่ด ถ่ายรูปคม เหมาะกับคนชอบเที่ยว มีรุ่นไหนบ้างไปชมเลย

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.mushroomtravel.com

ข้าวประดับดิน

ข้าวประดับดิน ประเพณีของคนอีสารที่ทำขึ้นทุกปี

  • พฤษภาคม 24, 2019

ข้าวประดับดิน ประเพณีของคนอีสารที่ทำขึ้นทุกปี

ข้าวประดับดิน  ความเป็นมาของประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสารกินของสงฆ์ เมื่อตายไปจึงไปเกิดในนรก พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศให้ญาติที่ตายไป พอตกกลางคืนเหล่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปมาปรากฎตัวเปล่งเสียงร้องน่ากลัวบริเวณพระราชนิเวศ รุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารจึงได้รีบไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์จึงบอกเหตุให้ทราบว่าญาติที่ไปตกอยู่ในภูมินรก ต้องการได้รับส่วนกุศล จึงได้ก่อเกิดการทำบุญข้าวประดับดินขึ้นมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาตที่ตายไปแล้ว และถือเป็นประเพณีที่ต้องทำมาเป็นประจำ ไม่ใช่แค่เหล่าญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่บรรดาวิญญาณเร่รอน ก็สามารถรับส่วนกุศลนั้นไปด้วย
ประเพณีคนลาวและไทยอีสาน มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า กลางคืนของเดือนเก้า หรือ ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำ เดือนเก้า เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ดังนั้นจึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ถือว่าเป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว

พิธีกรรมของประเพณีบุญข้าวประดับดิน
การทำบุญข้าวประดับดินนั้นจะทำกันในช่วงเช้ามืด ประมาณตีสาม – ตีสี่ ของวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเตรียมจัดอาหารคาวหวานไว้ตั้งแต่ตอนเย็นของวันแรม ๑๓ ค่ำเดือน ๙ นอกจากอาหารคาวหวานแล้วยังมี หมากพลู บุหรี่ โดยจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับครอบครัว ส่วนที่สองแบ่งญาติพี่น้องเรือนเคียง ส่วนที่สามอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว และส่วนที่สี่นำไปถวายพระสงฆ์
สำหรับส่วนที่สามที่จะอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะห่อน้อยกว่าส่วนอื่น มีวิธีการห่อคือ ใช้ใบตองห่อขนาดเท่าฝ่ามือ ยาวให้สุดซีกของใบตองที่ตัดมา อาหารคาวหวานนั้นจัดใส่ห่ออย่างละเล็กละน้อย อาทิ
๑.ข้าวเหนียวนึ่ง ปั้นเล็กๆเท่าหัวแม่มือ ๑ ก้อน
๒. เนื้อปลา เนื้อไก่ เนื้อหมู หรือ อาหารคาวที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น
๓. อาหารหวาน เช่น กล้วย น้อยหน่า มะละกอสุก หรือขนมหวานอื่นๆ
๔. หมาก บุหรี่ และเมี่ยง อย่างละคำ
ห่อข้าว – บุญข้าวประดับดิน
ห่อข้าว – บุญข้าวประดับดิน
ห่อข้าว อาหาร คาวหวานด้วยใบตอง แล้วใช้ไม้กลัดหัวท้าย และตรงกลาาง เราก็จะได้ห่อข้าวน้อย ที่มีลักษณะยาวๆ ตามซีกของใบตอง อีกหนึ่งห่อ เป็นหมากพลู บุหรี่ และเมี่ยงคำ นำมาห่อในลักษณธเดียวกัน จะได้เห็นห่อหมากพลู หลังจากนั้นนำทั้งสองมามัดเป็นคู่ และไปรวมกันเป็นพวงอีกที โดย ๑ พวง จะใส่ห่อหมากห่อพลูจำนวน ๙ ห่อง
ห่อข้าวน้อยที่เรานำไปวาง หมายถึง การนำไปอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว รุ่งสางราวๆตี ๓ – ๔ ของเช้าวันแรว ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ แต่ละครัวเรือนจะนำเอาห่อข้าวน้อยที่เตรียมไว้ไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ ตามทางเดิน ริมกำแพงในวัด ภาษาอีสานเรียกว่าการยาย (ยายหมายถึง วางเป็นระยะๆ) จะทำกันแบบเงียบๆ ไม่มีการตีกลอง ตีฆ้องแต่อย่างใด ระหว่างที่ยายห่อข้าวน้อย ก็จะมีการจุดธูปเทียน เพื่อบอกให้ดวงวิญญาณมารับส่วนกุศลที่ได้อุทิศไปให้ บางคนก็บอกเฉยๆ ไม่ได้จุดเทียนก็มี
หลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันกลับบ้าน เพื่อเตรียมอาหารมาใส่บาตร ถวายพระในตอนเช้า พระสงฆ์มีการแสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับอานิสงฆ์ของการทำบุญข้าวประดับดินให้ฟัง และมีการกรวดนำทำบุญ ตามประเพณีของพุทธศาสนา ที่ทำกันทั่วๆไป
ประเพณีของอีสาน ซึ่งสามารถสื่อให้รู้ว่ามีความกตัญญูต่อบุพการี หรือญาติแม้ล่วงลับไปแล้ว
ที่มา : FB : ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบบางส่วนจาก เพจพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.tnews.co.th/

 

 …

เวียนเทียน วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา

  • พฤษภาคม 23, 2019

 

เวียนเทียน วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา

เวียนเทียน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นเอง สำหรับวันนี้มีความสำคัญเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาโดยสรุปดังนี้ คือ

1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น

4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดทางราชการด้วย น้องๆ อาจจะชวนครอบครัวเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ด้วยนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://lifestyle.campus-star.com

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

  • พฤษภาคม 21, 2019

  ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ตามความเชื่อของชาวพุทธ การตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง โดยปรากฎตาม พุทธตำนานว่า พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ ทรงโปรดปรานดอกมะลิมาก ในแต่ละวันจะรับสั่งให้นายมาลาการนำดอกมะลิสดมาถวายถึง วันละ 8 กำมือ
วันหนึ่งขณะที่นายมาลาการกำลังเก็บดอกมะลิได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อีกจำนวนหนึ่งเสด็จออกบิณฑบาตร นายมาลาการสังเกตุเห็นพรรณรังษี ฉายประกาย รอบ ๆ พระวรกาย ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองค์อย่างยิ่ง
นายมาลาการตัดสินใจนำดอกมะลิที่มีไปถวายแด่ พระพุทธเจ้า พร้อมกันนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าวของทุกสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมอบให้เพียงเพื่อยังชีพในภพนี้เท่านั้น แต่การนำดอกไม้ถวายบูชาแก่พระพุทธองค์ สร้างอานิสงส์ได้ทั้งภพนี้และภพหน้า หากถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ถวายดอกมะลิก็ยินยอม

ครั้นภรรยานายมาลาทราบความ ก็เกรงกลัวว่าจะต้องโทษที่สามีไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าพิมพิสาร ก็หลบหนีออกจากบ้านไป แต่หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบกลับพอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก และได้ปูนบำเหน็จรางวัล ความดีความชอบแก่นายมาลาการ นับแต่นั้นมาชีวิตของนายมาลาการก็อยู่อย่างมีความสุข

ชาวอำเภอพระพุทธบาทได้ยึดถือประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญ ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นประจำทุกปี และกำหนดเอาวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีเป็นวันประเพณีตักบาตรดอกไม้ ในวันนั้น เมื่อพระภิกษะสงฆ์รับบิณฑบาตรดอกไม้จากพุทธศาสนิกชน แล้วนำออกมาสักการะพระเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปสักการะบูชาพระเจดีย์มหาธาตุองค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุ และเข้าโบสถ์ประกอบพิธีสวดอธิษฐานเข้าพรรษา

ประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมาช้านาน พี่น้องประชาชนชาวพระ-พุทธบาทและใกล้เคียง จะถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปี (ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8)เป็นวันตักบาตรดอกไม้ และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา จังหวัดสระบุรี ได้เพิ่มจำนวนวันตักบาตรดอกไม้ จาก 1 วัน เป็น 3 วัน มีพิธีตักบาตรดอกไม้วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 15.00 น. ปีนี้ประเพณีตักบาตรดอกไม้ตรงกับวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2548 ในวันแรกของการจัดงานคือวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในอาณาบริเวณพระพุทธบาท

ภาคค่ำขบวนพยุหยาตราสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ขบวนรถบุปผชาติ การแสดงศิลปพื้นบ้าน วัฒนธรรม และขบวนต่างๆ จะเริ่มเคลื่อนออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาท ไปตามถนนพหลโยธินและเลี้ยวเข้าบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
โดยจะมีพิธีเปิดงานพิธีตักบาตรดอกไม้ในภาคค่ำ้ดอกไม้ที่ใช้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องเป็น “ดอกเข้าพรรษา” เท่านั้น

ดอกเข้าพรรษา เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ต้นคล้าย ๆ ต้นกระชาย หรือ ขมิ้น สูงประมาณ 1 คืบเศษ มีดอกสีเหลือง สีขาวและสีน้ำเงินม่วง ต้นดอกไม้เข้าพรรษานี้จะ ขึ้นตามไหล่เขาโพธิ์ลังกา หรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุใกล้ ๆ กับรอยพระพุทธบาท และจะผลิดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น จนชาวบ้านเรียกชื่อให้เป็นที่เหมาะสมว่า “ต้นเข้าพรรษา”

ดอกไม้เข้าพรรษาที่ชาวพุทธออกไปเก็บนั้น ดอกสีเหลือง ดอกสีขาว ดูจะหาง่ายไม่ลำบากยากเย็นนัก แต่การเก็บดอกไม้เข้าพรรษาสีม่วง เขาถือกันว่าถ้าใครออกไปเก็บดอกไม้เข้าพรรษาสีม่วง มาใส่บาตรได้ คนนั้นจะได้รับบุญกุศลมากมายกว่าการนำดอกไม้สีอื่น ๆ มาตักบาตร

หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกไม้ไปสักการะ “รอยพระพุทธบาท” พระเจดีย์จุฬามณี อันเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปสักการะพระเจดีย์มหาธาตุองค์ใหญ่ ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระเจดีย์องค์นี้ ทรงเหมือนกับองค์พระธาตุพนม เป็นการคารวะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระหว่างที่พระภิกษุเดินลงจากพระมณฑปนั้น พุทธศาสนิกชนก็จะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเาพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเสมือนหนึ่งได้ชำระล้างบาปของตนด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา https://sites.google.com/

 …

ออกพรรษา 

ออกพรรษา ประเพณีของชาวไทย

  • พฤษภาคม 20, 2019

  ออกพรรษา ประเพณีของชาวไทย

ออกพรรษา ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า ปวารณา จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยญัตติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส ให้สามารถตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันได้โดยเสมอภาคด้วยจิตที่ปราถนาดีซึ่งกันและกัน โดยให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและสามารถนำข้อบกพร่องนั้นไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษา และตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และเมื่อถึงวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการทำบุญออกพรรษาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าว

วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันที่เข้าพรรษา) โดยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา คำว่า ปวารณา

ขอบคุณแหล่งที่มา http://event.sanook.com

 …