ประเพณีใส่ขันดอก 

ประเพณีใส่ขันดอก งานเทศการของเชียงใหม่

  • กรกฎาคม 10, 2019

ประเพณีใส่ขันดอก งานเทศการของเชียงใหม่

ประเพณีใส่ขันดอก  งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีลมีการจัดเป็นประจำทุกปี สืบทอดกันมาแต่โบราณ ในงานใส่ขันดอกอินทขีลจะพบคนเฒ่า คนแก่ ชาวเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง คนหนุ่มสาว และครอบครัวต่างพากันนำเอาดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อยใส่พานหรือภาชนะไปทำการสรงสักการะพระพุทธรูปฝนแสนห่า บาคาร่าส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
สมัยก่อนการจัดงานประเพณีนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้าผู้ครองนครและข้าราชบริพาร แต่ปัจจุบันทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดประเพณีนี้ขึ้นเป็นเวลานานถึง 7 วัน

การทำพิธีดังกล่าวนี้มักจะเริ่มในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ไปแล้วเสร็จเอาในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 9 เหนือ เป็นประจำทุกปีจึงเรียกว่า  ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล เสาอินทขิลเป็นเสาหลักเมืองที่ สำคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่เคารพสักการะและนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของชาวเมืองและบรรพบุรุษในอดีตเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ในสมัยก่อนได้มีการทำพิธีสักการบูชาเสาอินทขิลเป็น ประจำทุกปี

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*