ประเพณีนบพระเล่นเพลง

ประเพณีนบพระเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร

  • ตุลาคม 20, 2019

ประเพณีนบพระเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร

ประเพณีนบพระเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร

ระยะเวลา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน ๓ (ประมาณก.พ.ต้นเดือนมี.ค. ของทุกปี)

จุดสำคัญ
เป็น จารีตประเพณี ที่ตกทอดมาจากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้กล่าวถึงว่า ในยุคพญาลิไทได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังราคะใส่ไว้ที่องค์พระเจดีย์ วัดพระบรมสารีริกธาตุ ตำบลนครชุม โดยเหตุนี้ก็เลยได้มีการจัดขบวนของเจ้าเมืองไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

พิธีการ
จังหวัดกำแพงเพชรได้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมนบพระเล่นเพลงขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๕๒๖ ด้วยการจัดขบวนยกทัพจำลองไป นบพระ รวมทั้งเวียนเทียนพระบรมธาตุเจดีย์ และก็ได้มีการแสดงการละเล่น เล่นเพลง กันเป็นที่เอิกเกริก และจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งบ้านแปเมือง นอกนั้นยังได้มีการเปิดร้านแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแคว้น

สาระ
การจัดงานนบพระเล่นเพลง นับว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการ ฟื้นฟูแล้วก็เผยแพร่ประเพณีเริ่มแรกที่ถ่ายทอดให้กับคนสมัยใหม่ได้เข้าใจในเรื่องประวัติความเป็นมาของแคว้นตน

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*