ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

 • กันยายน 26, 2019

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืนซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อในระหว่างประเพณี ถือศีลกินผักในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)

พิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป บาคาร่า โดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วหองไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป

วันที่ 30 กันยายน 2562

 • อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 01 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 02 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
 • อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 03 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
 • อ๊ามเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
 • อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 04 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
 • อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
 • อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 05 ตุลาคม 2562

 • ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) ****
 • ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
 • อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 07 ตุลาคม 2562

 • อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
 • อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*