ประเพณีตักบาตร

ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ

  • กันยายน 3, 2019

ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ

ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2562

ประเพณีตักบาตร

ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ เขตลาดกระบัง ถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวทางน้ำ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ บาคาร่า หรือชาวมอญที่สืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูปมารับบิณฑบาตรทางเรือลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*