ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

  • กันยายน 24, 2019

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

กาฬสินธุ์

วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2562

พิธีถวายเครื่องสักการะ และฟ้อน สักการะ พระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ จาก 8 ตำบล กว่า 1,000 คน มีพิธีบวชชีพราหมณ์ บาคาร่า การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*