ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม

 • ตุลาคม 27, 2019

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ ค่ำวันสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเพณี แต่เดิมในงานจะมีเรือแห่พระพุทธรูป โดย

 • แรม ๑ ค่ำ เริ่มต้นที่ วัดกลางเหนือ
 • แรม ๒ ค่ำ ไปที่ วัดไทร
 • แรม ๓ ค่ำ ผ่าน วัดบางลี่
 • แรม ๔ ค่ำ ผ่าน วัดสวนหลวง
 • แรม ๕ ค่ำ ผ่าน วัดพวงมาลัย
 • แรม ๖ ค่ำ ผ่าน วัดใหญ่
 • แรม ๗ ค่ำ ผ่าน วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 • แรม ๘ ค่ำ ผ่าน วัดประทุมคณาวาส
 • แรม ๙ ค่ำ ผ่าน วัดปากสมุทร
 • แรม ๑๐ ค่ำ ผ่าน วัดบางจะเกร็ง
 • แรม ๑๑ ค่ำ ผ่าน วัดมอญ แล้วย้อนขึ้นมาตามลำดับวัดในลำคลองแม่กลองจนถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

เชิญพระพุทธรูปไว้บนพลับพลาหรือศาลาที่จะมีการ  ทำบุญ ตักบาตรในการแข่งขันด้วยการแข่งขันเรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขันเรือหางยาวขนาดเล็กแบบสองตอนการแข่งขัน ยู่เป็นขนบธรรมเนียมไม่กี่วัด

เช่นวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดสูงเหนือวัดปากง่ามวัดมอญวัดบางง้าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา  thailandtourismdirectory.go.th

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*