งานประเพณีนมัสการ

งานประเพณีนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์

  • กันยายน 12, 2019

งานประเพณีนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์

งานประเพณีนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ

วันที่ 18 – 29 ต.ค. 2562 รวม 12 วัน 12 คืน โดยในปี 2562 จัดเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจัดพิธีบวงสรวง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 เวลา 08.30 น. – บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด

จากนั้น เวลา 09.29 น. –บริเวณองค์ พระสมุทรเจดีย์ และพิธีเปิดงานและแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

กำหนดพิธีเปิดงาน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 11

เวลา 08.00 น.

– พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จากนั้น เวลา

14.00 น.

– พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยจะมีพิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ บาคาร่า ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 แรม 8 ค่ำ เดือน 11

เวลา 18.00

– ส่วนช่วงนี้ 2 เป็นการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 รวม 12 วัน 12 คืน

การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศและเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*